ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/12/2015 carsickness [en] การออกเสียงคำว่า carsickness คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/12/2015 Penang [en] การออกเสียงคำว่า Penang คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/12/2015 self-talk [en] การออกเสียงคำว่า self-talk คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/09/2013 capitulo [es] การออกเสียงคำว่า capitulo คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/09/2013 cholera [en] การออกเสียงคำว่า cholera คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/09/2013 medicalisation [en] การออกเสียงคำว่า medicalisation คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/09/2013 bruised [en] การออกเสียงคำว่า bruised คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/04/2013 externus [en] การออกเสียงคำว่า externus คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/11/2012 notando [es] การออกเสียงคำว่า notando คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/11/2012 anotada [es] การออกเสียงคำว่า anotada คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/11/2012 flotado [es] การออกเสียงคำว่า flotado คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/11/2012 impressively [en] การออกเสียงคำว่า impressively คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/11/2012 hjem [no] การออกเสียงคำว่า hjem คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/11/2012 sju [no] การออกเสียงคำว่า sju คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/07/2012 Bea [en] การออกเสียงคำว่า Bea คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/07/2012 trouser [en] การออกเสียงคำว่า trouser คะแนนโหวต -2 คะแนน
22/07/2012 carers [en] การออกเสียงคำว่า carers คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/07/2012 birdcage [en] การออกเสียงคำว่า birdcage คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/06/2012 yoghurt [en] การออกเสียงคำว่า yoghurt คะแนนโหวต -1 คะแนน
18/06/2012 ghastly [en] การออกเสียงคำว่า ghastly คะแนนโหวต 1 คะแนน
08/06/2012 Jarryd [en] การออกเสียงคำว่า Jarryd คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2012 candy floss [en] การออกเสียงคำว่า candy floss คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2012 keynote [en] การออกเสียงคำว่า keynote คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/06/2012 alberquerque [en] การออกเสียงคำว่า alberquerque คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2012 resumption [en] การออกเสียงคำว่า resumption คะแนนโหวต -1 คะแนน
08/06/2012 antárticos [es] การออกเสียงคำว่า antárticos คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2012 inmigrado [es] การออกเสียงคำว่า inmigrado คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2012 can opener [en] การออกเสียงคำว่า can opener คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2012 Mandopop [en] การออกเสียงคำว่า Mandopop คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2012 error [en] การออกเสียงคำว่า error คะแนนโหวต 0 คะแนน