ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/12/2015 carsickness [en] การออกเสียง : carsickness 0 โหวต
07/12/2015 Penang [en] การออกเสียง : Penang 0 โหวต
07/12/2015 self-talk [en] การออกเสียง : self-talk 0 โหวต
05/09/2013 capitulo [es] การออกเสียง : capitulo 0 โหวต
05/09/2013 cholera [en] การออกเสียง : cholera 0 โหวต
05/09/2013 medicalisation [en] การออกเสียง : medicalisation 0 โหวต
05/09/2013 bruised [en] การออกเสียง : bruised 1 โหวต
18/04/2013 externus [en] การออกเสียง : externus 0 โหวต
25/11/2012 notando [es] การออกเสียง : notando 0 โหวต
25/11/2012 anotada [es] การออกเสียง : anotada 0 โหวต
25/11/2012 flotado [es] การออกเสียง : flotado 0 โหวต
21/11/2012 impressively [en] การออกเสียง : impressively 0 โหวต
18/11/2012 hjem [no] การออกเสียง : hjem 0 โหวต
18/11/2012 sju [no] การออกเสียง : sju 0 โหวต
22/07/2012 Bea [en] การออกเสียง : Bea 0 โหวต
22/07/2012 carers [en] การออกเสียง : carers 0 โหวต
22/07/2012 birdcage [en] การออกเสียง : birdcage 0 โหวต
18/06/2012 yoghurt [en] การออกเสียง : yoghurt -1 โหวต
18/06/2012 ghastly [en] การออกเสียง : ghastly 1 โหวต
08/06/2012 Jarryd [en] การออกเสียง : Jarryd 0 โหวต
08/06/2012 candy floss [en] การออกเสียง : candy floss 0 โหวต
08/06/2012 keynote [en] การออกเสียง : keynote 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/06/2012 alberquerque [en] การออกเสียง : alberquerque 0 โหวต
08/06/2012 resumption [en] การออกเสียง : resumption -1 โหวต
08/06/2012 antárticos [es] การออกเสียง : antárticos 0 โหวต
08/06/2012 inmigrado [es] การออกเสียง : inmigrado 0 โหวต
08/06/2012 can opener [en] การออกเสียง : can opener 0 โหวต
08/06/2012 Mandopop [en] การออกเสียง : Mandopop 0 โหวต
08/06/2012 error [en] การออกเสียง : error 0 โหวต
16/02/2012 paraphrase [en] การออกเสียง : paraphrase 0 โหวต