ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/04/2011 Gairaud [fr] การออกเสียงคำว่า Gairaud คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 couron [fr] การออกเสียงคำว่า couron คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Raymond Sebond [fr] การออกเสียงคำว่า Raymond Sebond คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Michel Joseph Martelly [fr] การออกเสียงคำว่า Michel Joseph Martelly คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Diane d'Andoins de Gramont [fr] การออกเสียงคำว่า Diane d'Andoins de Gramont คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Corisande [fr] การออกเสียงคำว่า Corisande คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Vignoles [fr] การออกเสียงคำว่า Vignoles คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Jean de la Taille [fr] การออกเสียงคำว่า Jean de la Taille คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/04/2011 Claude Drevet [fr] การออกเสียงคำว่า Claude Drevet คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Sainte Marie de Maumont [fr] การออกเสียงคำว่า Sainte Marie de Maumont คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 que faites-vous [fr] การออกเสียงคำว่า que faites-vous คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด