ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/04/2011 Gairaud [fr] การออกเสียง : Gairaud 0 โหวต
24/04/2011 couron [fr] การออกเสียง : couron 0 โหวต
24/04/2011 Raymond Sebond [fr] การออกเสียง : Raymond Sebond 0 โหวต
24/04/2011 Michel Joseph Martelly [fr] การออกเสียง : Michel Joseph Martelly 0 โหวต
24/04/2011 Diane d'Andoins de Gramont [fr] การออกเสียง : Diane d'Andoins de Gramont 0 โหวต
24/04/2011 Corisande [fr] การออกเสียง : Corisande 0 โหวต
24/04/2011 Vignoles [fr] การออกเสียง : Vignoles 0 โหวต
24/04/2011 Jean de la Taille [fr] การออกเสียง : Jean de la Taille 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/04/2011 Claude Drevet [fr] การออกเสียง : Claude Drevet 0 โหวต
24/04/2011 Sainte Marie de Maumont [fr] การออกเสียง : Sainte Marie de Maumont 0 โหวต
24/04/2011 que faites-vous [fr] การออกเสียง : que faites-vous 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด