ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/04/2011 Général Schablikine [fr] การออกเสียงคำว่า Général Schablikine คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 la charmille [fr] การออกเสียงคำว่า la charmille คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/04/2011 Graves de Vayres [fr] การออกเสียงคำว่า Graves de Vayres คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Zephrine Drouhin [fr] การออกเสียงคำว่า Zephrine Drouhin คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Argeneau [fr] การออกเสียงคำว่า Argeneau คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Ceinture fléchée [fr] การออกเสียงคำว่า Ceinture fléchée คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Merleau-Ponty [fr] การออกเสียงคำว่า Merleau-Ponty คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Victoire Thivisol [fr] การออกเสียงคำว่า Victoire Thivisol คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Grau du Roi [fr] การออกเสียงคำว่า Grau du Roi คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Dora Marr [fr] การออกเสียงคำว่า Dora Marr คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 rejeté [fr] การออกเสียงคำว่า rejeté คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Frederic Caron [fr] การออกเสียงคำว่า Frederic Caron คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Marie-Thérèse Walter [fr] การออกเสียงคำว่า Marie-Thérèse Walter คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Eugène Chevreul [fr] การออกเสียงคำว่า Eugène Chevreul คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Louis Braille [fr] การออกเสียงคำว่า Louis Braille คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 bichette [fr] การออกเสียงคำว่า bichette คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Dieu du Ciel [fr] การออกเสียงคำว่า Dieu du Ciel คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/04/2011 Péché Mortel [fr] การออกเสียงคำว่า Péché Mortel คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Françoise Rosay [fr] การออกเสียงคำว่า Françoise Rosay คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Rue de Ménilmontant [fr] การออกเสียงคำว่า Rue de Ménilmontant คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Pierre Curie [fr] การออกเสียงคำว่า Pierre Curie คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 technicienne [fr] การออกเสียงคำว่า technicienne คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/04/2011 productif [fr] การออกเสียงคำว่า productif คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/04/2011 hypnôse [fr] การออกเสียงคำว่า hypnôse คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Marc Seguin [fr] การออกเสียงคำว่า Marc Seguin คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Guillaume de Poitiers [fr] การออกเสียงคำว่า Guillaume de Poitiers คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Fontrevault [fr] การออกเสียงคำว่า Fontrevault คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Jean-Robert Dupuis [fr] การออกเสียงคำว่า Jean-Robert Dupuis คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Jean-Baptiste Biot [fr] การออกเสียงคำว่า Jean-Baptiste Biot คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 interjections [fr] การออกเสียงคำว่า interjections คะแนนโหวต 0 คะแนน