ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
24/04/2011 chandails [fr] chandails การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Général Schablikine [fr] Général Schablikine การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 la charmille [fr] la charmille การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
24/04/2011 Graves de Vayres [fr] Graves de Vayres การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Zephrine Drouhin [fr] Zephrine Drouhin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Argeneau [fr] Argeneau การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Ceinture fléchée [fr] Ceinture fléchée การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Merleau-Ponty [fr] Merleau-Ponty การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Victoire Thivisol [fr] Victoire Thivisol การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Grau du Roi [fr] Grau du Roi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Dora Marr [fr] Dora Marr การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 rejeté [fr] rejeté การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Frederic Caron [fr] Frederic Caron การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Marie-Thérèse Walter [fr] Marie-Thérèse Walter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Eugène Chevreul [fr] Eugène Chevreul การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Louis Braille [fr] Louis Braille การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 bichette [fr] bichette การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Dieu du Ciel [fr] Dieu du Ciel การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
24/04/2011 Péché Mortel [fr] Péché Mortel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Françoise Rosay [fr] Françoise Rosay การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Rue de Ménilmontant [fr] Rue de Ménilmontant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Pierre Curie [fr] Pierre Curie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 technicienne [fr] technicienne การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
24/04/2011 productif [fr] productif การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
24/04/2011 hypnôse [fr] hypnôse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Marc Seguin [fr] Marc Seguin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Guillaume de Poitiers [fr] Guillaume de Poitiers การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Fontrevault [fr] Fontrevault การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Jean-Robert Dupuis [fr] Jean-Robert Dupuis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Jean-Baptiste Biot [fr] Jean-Baptiste Biot การออกเสียง 0คะแนนโหวต