ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/04/2011 Chamonix [fr] การออกเสียง : Chamonix 1 โหวต
24/04/2011 Bayonne [fr] การออกเสียง : Bayonne 0 โหวต
24/04/2011 éphémère [fr] การออกเสียง : éphémère 0 โหวต
24/04/2011 énormément [fr] การออกเสียง : énormément 1 โหวต
24/04/2011 neige [fr] การออกเสียง : neige -2 โหวต
24/04/2011 Nîmes [fr] การออกเสียง : Nîmes 0 โหวต
24/04/2011 Pouilly-Fuissé [fr] การออกเสียง : Pouilly-Fuissé 0 โหวต
24/04/2011 Coilliot [fr] การออกเสียง : Coilliot 0 โหวต
24/04/2011 fourmiller [fr] การออกเสียง : fourmiller 0 โหวต
24/04/2011 Cecil Brunner [fr] การออกเสียง : Cecil Brunner 0 โหวต
24/04/2011 Sylvie Verheyde [fr] การออกเสียง : Sylvie Verheyde 0 โหวต
24/04/2011 Claudia Chauchat [fr] การออกเสียง : Claudia Chauchat 0 โหวต
24/04/2011 jean bilhères de lagraulas [fr] การออกเสียง : jean bilhères de lagraulas 0 โหวต
24/04/2011 Château Jolys [fr] การออกเสียง : Château Jolys 0 โหวต
24/04/2011 Bremond [fr] การออกเสียง : Bremond 0 โหวต
24/04/2011 Comtesse de Cayla [fr] การออกเสียง : Comtesse de Cayla 0 โหวต
24/04/2011 Leonie le Lemesh [fr] การออกเสียง : Leonie le Lemesh 0 โหวต
24/04/2011 campas [fr] การออกเสียง : campas 0 โหวต
24/04/2011 Piuze [fr] การออกเสียง : Piuze 0 โหวต
24/04/2011 Batteux [fr] การออกเสียง : Batteux 0 โหวต
24/04/2011 Lahontan [fr] การออกเสียง : Lahontan 0 โหวต
24/04/2011 Gaillac Méthode Gaillaçoise [fr] การออกเสียง : Gaillac Méthode Gaillaçoise 0 โหวต
24/04/2011 mirebaudie [fr] การออกเสียง : mirebaudie 0 โหวต
24/04/2011 Zenyattà Mondatta [fr] การออกเสียง : Zenyattà Mondatta 0 โหวต
24/04/2011 conrart [fr] การออกเสียง : conrart 0 โหวต
24/04/2011 Palamède de Guermantes [fr] การออกเสียง : Palamède de Guermantes 0 โหวต
24/04/2011 Henri-Joseph Paixhans [fr] การออกเสียง : Henri-Joseph Paixhans 0 โหวต
24/04/2011 Anciaux [fr] การออกเสียง : Anciaux 0 โหวต
24/04/2011 moquez [fr] การออกเสียง : moquez 0 โหวต
24/04/2011 chandails [fr] การออกเสียง : chandails 0 โหวต