ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
24/04/2011 Chamonix [fr] Chamonix การออกเสียง 1คะแนนโหวต
24/04/2011 Bayonne [fr] Bayonne การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 éphémère [fr] éphémère การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Ça m'est égal [fr] Ça m'est égal การออกเสียง 3คะแนนโหวต
24/04/2011 énormément [fr] énormément การออกเสียง 1คะแนนโหวต
24/04/2011 Neige [fr] Neige การออกเสียง -2คะแนนโหวต
24/04/2011 Nîmes [fr] Nîmes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Pouilly-Fuissé [fr] Pouilly-Fuissé การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Coilliot [fr] Coilliot การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 fourmiller [fr] fourmiller การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Cecil Brunner [fr] Cecil Brunner การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Sylvie Verheyde [fr] Sylvie Verheyde การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Claudia Chauchat [fr] Claudia Chauchat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 jean bilhères de lagraulas [fr] jean bilhères de lagraulas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Château Jolys [fr] Château Jolys การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Bremond [fr] Bremond การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Comtesse de Cayla [fr] Comtesse de Cayla การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Leonie le Lemesh [fr] Leonie le Lemesh การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 campas [fr] campas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Piuze [fr] Piuze การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Batteux [fr] Batteux การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Lahontan [fr] Lahontan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Gaillac Méthode Gaillaçoise [fr] Gaillac Méthode Gaillaçoise การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 mirebaudie [fr] mirebaudie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Zenyattà Mondatta [fr] Zenyattà Mondatta การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 conrart [fr] conrart การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Palamède de Guermantes [fr] Palamède de Guermantes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Henri-Joseph Paixhans [fr] Henri-Joseph Paixhans การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Anciaux [fr] Anciaux การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 moquez [fr] moquez การออกเสียง 0คะแนนโหวต