ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/04/2011 Chamonix [fr] การออกเสียงคำว่า Chamonix คะแนนโหวต 1 คะแนน
24/04/2011 Bayonne [fr] การออกเสียงคำว่า Bayonne คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 éphémère [fr] การออกเสียงคำว่า éphémère คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 énormément [fr] การออกเสียงคำว่า énormément คะแนนโหวต 1 คะแนน
24/04/2011 neige [fr] การออกเสียงคำว่า neige คะแนนโหวต -2 คะแนน
24/04/2011 Nîmes [fr] การออกเสียงคำว่า Nîmes คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Pouilly-Fuissé [fr] การออกเสียงคำว่า Pouilly-Fuissé คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Coilliot [fr] การออกเสียงคำว่า Coilliot คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 fourmiller [fr] การออกเสียงคำว่า fourmiller คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Cecil Brunner [fr] การออกเสียงคำว่า Cecil Brunner คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Sylvie Verheyde [fr] การออกเสียงคำว่า Sylvie Verheyde คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Claudia Chauchat [fr] การออกเสียงคำว่า Claudia Chauchat คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 jean bilhères de lagraulas [fr] การออกเสียงคำว่า jean bilhères de lagraulas คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Château Jolys [fr] การออกเสียงคำว่า Château Jolys คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Bremond [fr] การออกเสียงคำว่า Bremond คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Comtesse de Cayla [fr] การออกเสียงคำว่า Comtesse de Cayla คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Leonie le Lemesh [fr] การออกเสียงคำว่า Leonie le Lemesh คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 campas [fr] การออกเสียงคำว่า campas คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Piuze [fr] การออกเสียงคำว่า Piuze คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Batteux [fr] การออกเสียงคำว่า Batteux คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Lahontan [fr] การออกเสียงคำว่า Lahontan คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Gaillac Méthode Gaillaçoise [fr] การออกเสียงคำว่า Gaillac Méthode Gaillaçoise คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 mirebaudie [fr] การออกเสียงคำว่า mirebaudie คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Zenyattà Mondatta [fr] การออกเสียงคำว่า Zenyattà Mondatta คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 conrart [fr] การออกเสียงคำว่า conrart คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Palamède de Guermantes [fr] การออกเสียงคำว่า Palamède de Guermantes คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Henri-Joseph Paixhans [fr] การออกเสียงคำว่า Henri-Joseph Paixhans คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Anciaux [fr] การออกเสียงคำว่า Anciaux คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 moquez [fr] การออกเสียงคำว่า moquez คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 chandails [fr] การออกเสียงคำว่า chandails คะแนนโหวต 0 คะแนน