ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
24/04/2011 Communauté européenne [fr] Communauté européenne การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 laissez-aller [fr] laissez-aller การออกเสียง 1คะแนนโหวต
24/04/2011 Brigitte Bardot [fr] Brigitte Bardot การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Serge Gainsbourg [fr] Serge Gainsbourg การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 1992 [fr] 1992 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 tandis que [fr] tandis que การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 parce que [fr] parce que การออกเสียง 3คะแนนโหวต
24/04/2011 prestidigitateur [fr] prestidigitateur การออกเสียง 1คะแนนโหวต
24/04/2011 statisticien [fr] statisticien การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 cascade [fr] cascade การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 testostérone [fr] testostérone การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 trahison [fr] trahison การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 peine [fr] peine การออกเสียง 1คะแนนโหวต
24/04/2011 chewing-gum [fr] chewing-gum การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 lieutenant [fr] lieutenant การออกเสียง -1คะแนนโหวต
24/04/2011 écureuil [fr] écureuil การออกเสียง 3คะแนนโหวต
24/04/2011 chevreuil [fr] chevreuil การออกเสียง 1คะแนนโหวต
24/04/2011 accueil [fr] accueil การออกเสียง 1คะแนนโหวต
24/04/2011 chorale [fr] chorale การออกเสียง 1คะแนนโหวต
24/04/2011 hérisson [fr] hérisson การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 St Tropez [fr] St Tropez การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 je t'aime [fr] je t'aime การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 exquis [fr] exquis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 impressionnant [fr] impressionnant การออกเสียง 2คะแนนโหวต
24/04/2011 Biarritz [fr] Biarritz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Lourdes [fr] Lourdes การออกเสียง 1คะแนนโหวต
24/04/2011 Megève [fr] Megève การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Saint Petersbourg [fr] Saint Petersbourg การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 extraordinaire [fr] extraordinaire การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 excellent [fr] excellent การออกเสียง 1คะแนนโหวต