ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/04/2011 Communauté européenne [fr] การออกเสียงคำว่า Communauté européenne คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 laissez-aller [fr] การออกเสียงคำว่า laissez-aller คะแนนโหวต 1 คะแนน
24/04/2011 Brigitte Bardot [fr] การออกเสียงคำว่า Brigitte Bardot คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Serge Gainsbourg [fr] การออกเสียงคำว่า Serge Gainsbourg คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 1992 [fr] การออกเสียงคำว่า 1992 คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 tandis que [fr] การออกเสียงคำว่า tandis que คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 parce que [fr] การออกเสียงคำว่า parce que คะแนนโหวต 4 คะแนน
24/04/2011 prestidigitateur [fr] การออกเสียงคำว่า prestidigitateur คะแนนโหวต 1 คะแนน
24/04/2011 statisticien [fr] การออกเสียงคำว่า statisticien คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 cascade [fr] การออกเสียงคำว่า cascade คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 testostérone [fr] การออกเสียงคำว่า testostérone คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 trahison [fr] การออกเสียงคำว่า trahison คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 peine [fr] การออกเสียงคำว่า peine คะแนนโหวต 1 คะแนน
24/04/2011 chewing-gum [fr] การออกเสียงคำว่า chewing-gum คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 lieutenant [fr] การออกเสียงคำว่า lieutenant คะแนนโหวต -1 คะแนน
24/04/2011 écureuil [fr] การออกเสียงคำว่า écureuil คะแนนโหวต 3 คะแนน
24/04/2011 chevreuil [fr] การออกเสียงคำว่า chevreuil คะแนนโหวต 1 คะแนน
24/04/2011 accueil [fr] การออกเสียงคำว่า accueil คะแนนโหวต 1 คะแนน
24/04/2011 chorale [fr] การออกเสียงคำว่า chorale คะแนนโหวต 1 คะแนน
24/04/2011 hérisson [fr] การออกเสียงคำว่า hérisson คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 St Tropez [fr] การออกเสียงคำว่า St Tropez คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 je t'aime [fr] การออกเสียงคำว่า je t'aime คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 exquis [fr] การออกเสียงคำว่า exquis คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 impressionnant [fr] การออกเสียงคำว่า impressionnant คะแนนโหวต 1 คะแนน
24/04/2011 Biarritz [fr] การออกเสียงคำว่า Biarritz คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Lourdes [fr] การออกเสียงคำว่า Lourdes คะแนนโหวต 1 คะแนน
24/04/2011 Megève [fr] การออกเสียงคำว่า Megève คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Saint Petersbourg [fr] การออกเสียงคำว่า Saint Petersbourg คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 extraordinaire [fr] การออกเสียงคำว่า extraordinaire คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 excellent [fr] การออกเสียงคำว่า excellent คะแนนโหวต 1 คะแนน