ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/04/2011 Communauté européenne [fr] การออกเสียง : Communauté européenne 0 โหวต
24/04/2011 laissez-aller [fr] การออกเสียง : laissez-aller 1 โหวต
24/04/2011 Brigitte Bardot [fr] การออกเสียง : Brigitte Bardot 0 โหวต
24/04/2011 Serge Gainsbourg [fr] การออกเสียง : Serge Gainsbourg 0 โหวต
24/04/2011 1992 [fr] การออกเสียง : 1992 0 โหวต
24/04/2011 tandis que [fr] การออกเสียง : tandis que 0 โหวต
24/04/2011 parce que [fr] การออกเสียง : parce que 4 โหวต
24/04/2011 prestidigitateur [fr] การออกเสียง : prestidigitateur 1 โหวต
24/04/2011 statisticien [fr] การออกเสียง : statisticien 0 โหวต
24/04/2011 cascade [fr] การออกเสียง : cascade 0 โหวต
24/04/2011 testostérone [fr] การออกเสียง : testostérone 0 โหวต
24/04/2011 trahison [fr] การออกเสียง : trahison 0 โหวต
24/04/2011 peine [fr] การออกเสียง : peine 1 โหวต
24/04/2011 chewing-gum [fr] การออกเสียง : chewing-gum 0 โหวต
24/04/2011 lieutenant [fr] การออกเสียง : lieutenant -1 โหวต
24/04/2011 écureuil [fr] การออกเสียง : écureuil 4 โหวต
24/04/2011 chevreuil [fr] การออกเสียง : chevreuil 1 โหวต
24/04/2011 accueil [fr] การออกเสียง : accueil 1 โหวต
24/04/2011 chorale [fr] การออกเสียง : chorale 1 โหวต
24/04/2011 hérisson [fr] การออกเสียง : hérisson 0 โหวต
24/04/2011 St Tropez [fr] การออกเสียง : St Tropez 0 โหวต
24/04/2011 je t'aime [fr] การออกเสียง : je t'aime 0 โหวต
24/04/2011 exquis [fr] การออกเสียง : exquis 0 โหวต
24/04/2011 impressionnant [fr] การออกเสียง : impressionnant 1 โหวต
24/04/2011 Biarritz [fr] การออกเสียง : Biarritz 0 โหวต
24/04/2011 Lourdes [fr] การออกเสียง : Lourdes 1 โหวต
24/04/2011 Megève [fr] การออกเสียง : Megève 0 โหวต
24/04/2011 Saint Petersbourg [fr] การออกเสียง : Saint Petersbourg 0 โหวต
24/04/2011 extraordinaire [fr] การออกเสียง : extraordinaire 1 โหวต
24/04/2011 excellent [fr] การออกเสียง : excellent 1 โหวต