ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/04/2011 Haut [fr] การออกเสียงคำว่า Haut คะแนนโหวต 1 คะแนน
24/04/2011 eau [fr] การออกเสียงคำว่า eau คะแนนโหวต 1 คะแนน
24/04/2011 traduction [fr] การออกเสียงคำว่า traduction คะแนนโหวต 1 คะแนน
24/04/2011 grenouille [fr] การออกเสียงคำว่า grenouille คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Quechua [fr] การออกเสียงคำว่า Quechua คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 acquiescer [fr] การออกเสียงคำว่า acquiescer คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/04/2011 boule Quiès [fr] การออกเสียงคำว่า boule Quiès คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 papillon [fr] การออกเสียงคำว่า papillon คะแนนโหวต 2 คะแนน
24/04/2011 Pénélope [fr] การออกเสียงคำว่า Pénélope คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Victoria [fr] การออกเสียงคำว่า Victoria คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Chloé [fr] การออกเสียงคำว่า Chloé คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Yohann [fr] การออกเสียงคำว่า Yohann คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Thomas [fr] การออกเสียงคำว่า Thomas คะแนนโหวต -1 คะแนน
24/04/2011 Thibault [fr] การออกเสียงคำว่า Thibault คะแนนโหวต 1 คะแนน
24/04/2011 Natacha [fr] การออกเสียงคำว่า Natacha คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Guy [fr] การออกเสียงคำว่า Guy คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Pascal [fr] การออกเสียงคำว่า Pascal คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Océane [fr] การออกเสียงคำว่า Océane คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Anaïs [fr] การออกเสียงคำว่า Anaïs คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Jean [fr] การออกเสียงคำว่า Jean คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Cécile [fr] การออกเสียงคำว่า Cécile คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Julie [fr] การออกเสียงคำว่า Julie คะแนนโหวต 1 คะแนน
24/04/2011 Manon [fr] การออกเสียงคำว่า Manon คะแนนโหวต 1 คะแนน
24/04/2011 Alexandre [fr] การออกเสียงคำว่า Alexandre คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Bastien [fr] การออกเสียงคำว่า Bastien คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Julien [fr] การออกเสียงคำว่า Julien คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Antoine [fr] การออกเสียงคำว่า Antoine คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Sophie [fr] การออกเสียงคำว่า Sophie คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 bain de soleil [fr] การออกเสียงคำว่า bain de soleil คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/04/2011 chef d'entreprise [fr] การออกเสียงคำว่า chef d'entreprise คะแนนโหวต 0 คะแนน