ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
24/04/2011 Haut [fr] Haut การออกเสียง 1คะแนนโหวต
24/04/2011 eau [fr] eau การออกเสียง 1คะแนนโหวต
24/04/2011 traduction [fr] traduction การออกเสียง 1คะแนนโหวต
24/04/2011 grenouille [fr] grenouille การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Quechua [fr] Quechua การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 acquiescer [fr] acquiescer การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
24/04/2011 boule Quiès [fr] boule Quiès การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 papillon [fr] papillon การออกเสียง 2คะแนนโหวต
24/04/2011 Pénélope [fr] Pénélope การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Victoria [fr] Victoria การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Chloé [fr] Chloé การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Yohann [fr] Yohann การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Thomas [fr] Thomas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Thibault [fr] Thibault การออกเสียง 1คะแนนโหวต
24/04/2011 Natacha [fr] Natacha การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Guy [fr] Guy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Pascal [fr] Pascal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Océane [fr] Océane การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Anaïs [fr] Anaïs การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Jean [fr] Jean การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Cécile [fr] Cécile การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Julie [fr] Julie การออกเสียง 1คะแนนโหวต
24/04/2011 Manon [fr] Manon การออกเสียง 1คะแนนโหวต
24/04/2011 Alexandre [fr] Alexandre การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Bastien [fr] Bastien การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Julien [fr] Julien การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Antoine [fr] Antoine การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Sophie [fr] Sophie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 bain de soleil [fr] bain de soleil การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
24/04/2011 chef d'entreprise [fr] chef d'entreprise การออกเสียง 0คะแนนโหวต