ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
24/04/2011 abbaye [fr] abbaye การออกเสียง 1คะแนนโหวต
24/04/2011 Germer-de-Fly [fr] Germer-de-Fly การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Signargues [fr] Signargues การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 lanval [fr] lanval การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Cahen [fr] Cahen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 rocuant [fr] rocuant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 luze [fr] luze การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 dynare [fr] dynare การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Queyras [fr] Queyras การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Aphrodis [fr] Aphrodis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Bruguiere de Sorsum [fr] Bruguiere de Sorsum การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Miami [fr] Miami การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 État de New York [fr] État de New York การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Les Trois Mousquetaires [fr] Les Trois Mousquetaires การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Jamais deux sans trois [fr] Jamais deux sans trois การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Les Trois Vallées [fr] Les Trois Vallées การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 ménage à trois [fr] ménage à trois การออกเสียง 1คะแนนโหวต
24/04/2011 un [fr] un การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 dukan [fr] dukan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Nicolas Sarkozy [fr] Nicolas Sarkozy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Louis XIV [fr] Louis XIV การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 exécuter [fr] exécuter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 fromage [fr] fromage การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 ciseaux [fr] ciseaux การออกเสียง 1คะแนนโหวต
24/04/2011 pintade [fr] pintade การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 lieu [fr] lieu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 fauteuil [fr] fauteuil การออกเสียง 1คะแนนโหวต
24/04/2011 archiduchesse [fr] archiduchesse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 crise de jalousie [fr] crise de jalousie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 grandiloquent [fr] grandiloquent การออกเสียง 0คะแนนโหวต