ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/04/2011 corear [es] การออกเสียง : corear 0 โหวต
24/04/2011 cortaúñas [es] การออกเสียง : cortaúñas 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/04/2011 юно [ru] การออกเสียง : юно 0 โหวต
24/04/2011 contrefaçon [fr] การออกเสียง : contrefaçon 0 โหวต
24/04/2011 équilatéral [fr] การออกเสียง : équilatéral 0 โหวต
24/04/2011 escaliers [fr] การออกเสียง : escaliers 0 โหวต
24/04/2011 Crépuscule [fr] การออกเสียง : Crépuscule -1 โหวต
24/04/2011 visqueux [fr] การออกเสียง : visqueux 0 โหวต
24/04/2011 astérisque [fr] การออกเสียง : astérisque 0 โหวต
24/04/2011 abracadabra [fr] การออกเสียง : abracadabra 0 โหวต
24/04/2011 cliché [fr] การออกเสียง : cliché 0 โหวต
24/04/2011 opportun [fr] การออกเสียง : opportun 1 โหวต
24/04/2011 piscine [fr] การออกเสียง : piscine 0 โหวต
24/04/2011 sceau [fr] การออกเสียง : sceau 0 โหวต
24/04/2011 réfléchir [fr] การออกเสียง : réfléchir 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/04/2011 Quentin [fr] การออกเสียง : Quentin -1 โหวต
24/04/2011 Margaux [fr] การออกเสียง : Margaux 1 โหวต
24/04/2011 Guffens-Heynen [fr] การออกเสียง : Guffens-Heynen 0 โหวต
24/04/2011 Zimming [fr] การออกเสียง : Zimming 0 โหวต
24/04/2011 Ristelhueber [fr] การออกเสียง : Ristelhueber 0 โหวต
24/04/2011 Liemert [fr] การออกเสียง : Liemert 0 โหวต
24/04/2011 spart [fr] การออกเสียง : spart 0 โหวต
24/04/2011 Sigaut [fr] การออกเสียง : Sigaut 0 โหวต
24/04/2011 basché [fr] การออกเสียง : basché 0 โหวต
24/04/2011 widor [fr] การออกเสียง : widor 0 โหวต
24/04/2011 Thiteux [fr] การออกเสียง : Thiteux 0 โหวต
24/04/2011 Fessenheim [fr] การออกเสียง : Fessenheim 0 โหวต
24/04/2011 André Ayew [fr] การออกเสียง : André Ayew 0 โหวต
24/04/2011 boulbenes [fr] การออกเสียง : boulbenes 0 โหวต
24/04/2011 Pupillin [fr] การออกเสียง : Pupillin 0 โหวต