ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
24/04/2011 contrefaçon [fr] การออกเสียงคำว่า contrefaçon คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 visqueux [fr] การออกเสียงคำว่า visqueux โดย Domigloup
24/04/2011 astérisque [fr] การออกเสียงคำว่า astérisque คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 archiduchesse [fr] การออกเสียงคำว่า archiduchesse คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 crise de jalousie [fr] การออกเสียงคำว่า crise de jalousie คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/04/2011 traduction [fr] การออกเสียงคำว่า traduction โดย AlizeeG
24/04/2011 Quechua [fr] การออกเสียงคำว่า Quechua คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 acquiescer [fr] การออกเสียงคำว่า acquiescer คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/04/2011 boule Quiès [fr] การออกเสียงคำว่า boule Quiès คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Yohann [fr] การออกเสียงคำว่า Yohann คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Sophie [fr] การออกเสียงคำว่า Sophie คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 1992 [fr] การออกเสียงคำว่า 1992 คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 testostérone [fr] การออกเสียงคำว่า testostérone คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Saint Petersbourg [fr] การออกเสียงคำว่า Saint Petersbourg คะแนนโหวต 0 คะแนน