ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
24/04/2011 contrefaçon [fr] contrefaçon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 visqueux [fr] visqueux การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 astérisque [fr] astérisque การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 archiduchesse [fr] archiduchesse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 crise de jalousie [fr] crise de jalousie การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
24/04/2011 traduction [fr] traduction การออกเสียง โดยAlizeeG
24/04/2011 Quechua [fr] Quechua การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 acquiescer [fr] acquiescer การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
24/04/2011 boule Quiès [fr] boule Quiès การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Yohann [fr] Yohann การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Sophie [fr] Sophie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 1992 [fr] 1992 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 testostérone [fr] testostérone การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Saint Petersbourg [fr] Saint Petersbourg การออกเสียง 0คะแนนโหวต