ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
24/04/2011 contrefaçon [fr] การออกเสียง : contrefaçon 0 โหวต
24/04/2011 visqueux [fr] การออกเสียง : visqueux โดย Domigloup
24/04/2011 astérisque [fr] การออกเสียง : astérisque 0 โหวต
24/04/2011 archiduchesse [fr] การออกเสียง : archiduchesse 0 โหวต
24/04/2011 crise de jalousie [fr] การออกเสียง : crise de jalousie 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/04/2011 traduction [fr] การออกเสียง : traduction โดย AlizeeG
24/04/2011 Quechua [fr] การออกเสียง : Quechua 0 โหวต
24/04/2011 acquiescer [fr] การออกเสียง : acquiescer 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/04/2011 boule Quiès [fr] การออกเสียง : boule Quiès 0 โหวต
24/04/2011 Yohann [fr] การออกเสียง : Yohann 0 โหวต
24/04/2011 Sophie [fr] การออกเสียง : Sophie 0 โหวต
24/04/2011 1992 [fr] การออกเสียง : 1992 0 โหวต
24/04/2011 testostérone [fr] การออกเสียง : testostérone 0 โหวต
24/04/2011 Saint Petersbourg [fr] การออกเสียง : Saint Petersbourg 0 โหวต