ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
24/04/2011 corear [es] corear การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 cortaúñas [es] cortaúñas การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
24/04/2011 юно [ru] юно การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 contrefaçon [fr] contrefaçon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 équilatéral [fr] équilatéral การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 escaliers [fr] escaliers การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Crépuscule [fr] Crépuscule การออกเสียง -1คะแนนโหวต
24/04/2011 visqueux [fr] visqueux การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 astérisque [fr] astérisque การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 abracadabra [fr] abracadabra การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 cliché [fr] cliché การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 opportun [fr] opportun การออกเสียง 1คะแนนโหวต
24/04/2011 piscine [fr] piscine การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 sceau [fr] sceau การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 réfléchir [fr] réfléchir การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
24/04/2011 Quentin [fr] Quentin การออกเสียง -1คะแนนโหวต
24/04/2011 Margaux [fr] Margaux การออกเสียง 1คะแนนโหวต
24/04/2011 Guffens-Heynen [fr] Guffens-Heynen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Zimming [fr] Zimming การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Ristelhueber [fr] Ristelhueber การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Liemert [fr] Liemert การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 spart [fr] spart การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Sigaut [fr] Sigaut การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 basché [fr] basché การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 widor [fr] widor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Thiteux [fr] Thiteux การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Fessenheim [fr] Fessenheim การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 André Ayew [fr] André Ayew การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 boulbenes [fr] boulbenes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2011 Pupillin [fr] Pupillin การออกเสียง 0คะแนนโหวต