ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/04/2011 corear [es] การออกเสียงคำว่า corear 0 โหวต
24/04/2011 cortaúñas [es] การออกเสียงคำว่า cortaúñas 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/04/2011 юно [ru] การออกเสียงคำว่า юно 0 โหวต
24/04/2011 contrefaçon [fr] การออกเสียงคำว่า contrefaçon 0 โหวต
24/04/2011 équilatéral [fr] การออกเสียงคำว่า équilatéral 0 โหวต
24/04/2011 escaliers [fr] การออกเสียงคำว่า escaliers 0 โหวต
24/04/2011 Crépuscule [fr] การออกเสียงคำว่า Crépuscule -1 โหวต
24/04/2011 visqueux [fr] การออกเสียงคำว่า visqueux 0 โหวต
24/04/2011 astérisque [fr] การออกเสียงคำว่า astérisque 0 โหวต
24/04/2011 abracadabra [fr] การออกเสียงคำว่า abracadabra 0 โหวต
24/04/2011 cliché [fr] การออกเสียงคำว่า cliché 0 โหวต
24/04/2011 opportun [fr] การออกเสียงคำว่า opportun 1 โหวต
24/04/2011 piscine [fr] การออกเสียงคำว่า piscine 0 โหวต
24/04/2011 sceau [fr] การออกเสียงคำว่า sceau 0 โหวต
24/04/2011 réfléchir [fr] การออกเสียงคำว่า réfléchir 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/04/2011 Quentin [fr] การออกเสียงคำว่า Quentin -1 โหวต
24/04/2011 Margaux [fr] การออกเสียงคำว่า Margaux 1 โหวต
24/04/2011 Guffens-Heynen [fr] การออกเสียงคำว่า Guffens-Heynen 0 โหวต
24/04/2011 Zimming [fr] การออกเสียงคำว่า Zimming 0 โหวต
24/04/2011 Ristelhueber [fr] การออกเสียงคำว่า Ristelhueber 0 โหวต
24/04/2011 Liemert [fr] การออกเสียงคำว่า Liemert 0 โหวต
24/04/2011 spart [fr] การออกเสียงคำว่า spart 0 โหวต
24/04/2011 Sigaut [fr] การออกเสียงคำว่า Sigaut 0 โหวต
24/04/2011 basché [fr] การออกเสียงคำว่า basché 0 โหวต
24/04/2011 widor [fr] การออกเสียงคำว่า widor 0 โหวต
24/04/2011 Thiteux [fr] การออกเสียงคำว่า Thiteux 0 โหวต
24/04/2011 Fessenheim [fr] การออกเสียงคำว่า Fessenheim 0 โหวต
24/04/2011 André Ayew [fr] การออกเสียงคำว่า André Ayew 0 โหวต
24/04/2011 boulbenes [fr] การออกเสียงคำว่า boulbenes 0 โหวต
24/04/2011 Pupillin [fr] การออกเสียงคำว่า Pupillin 0 โหวต