ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/04/2011 corear [es] การออกเสียงคำว่า corear คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 cortaúñas [es] การออกเสียงคำว่า cortaúñas คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/04/2011 юно [ru] การออกเสียงคำว่า юно คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 contrefaçon [fr] การออกเสียงคำว่า contrefaçon คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 équilatéral [fr] การออกเสียงคำว่า équilatéral คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 escaliers [fr] การออกเสียงคำว่า escaliers คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Crépuscule [fr] การออกเสียงคำว่า Crépuscule คะแนนโหวต -1 คะแนน
24/04/2011 visqueux [fr] การออกเสียงคำว่า visqueux คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 astérisque [fr] การออกเสียงคำว่า astérisque คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 abracadabra [fr] การออกเสียงคำว่า abracadabra คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 cliché [fr] การออกเสียงคำว่า cliché คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 opportun [fr] การออกเสียงคำว่า opportun คะแนนโหวต 1 คะแนน
24/04/2011 piscine [fr] การออกเสียงคำว่า piscine คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 sceau [fr] การออกเสียงคำว่า sceau คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 réfléchir [fr] การออกเสียงคำว่า réfléchir คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/04/2011 Quentin [fr] การออกเสียงคำว่า Quentin คะแนนโหวต -1 คะแนน
24/04/2011 Margaux [fr] การออกเสียงคำว่า Margaux คะแนนโหวต 1 คะแนน
24/04/2011 Guffens-Heynen [fr] การออกเสียงคำว่า Guffens-Heynen คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Zimming [fr] การออกเสียงคำว่า Zimming คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Ristelhueber [fr] การออกเสียงคำว่า Ristelhueber คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Liemert [fr] การออกเสียงคำว่า Liemert คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 spart [fr] การออกเสียงคำว่า spart คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Sigaut [fr] การออกเสียงคำว่า Sigaut คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 basché [fr] การออกเสียงคำว่า basché คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 widor [fr] การออกเสียงคำว่า widor คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Thiteux [fr] การออกเสียงคำว่า Thiteux คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Fessenheim [fr] การออกเสียงคำว่า Fessenheim คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 André Ayew [fr] การออกเสียงคำว่า André Ayew คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 boulbenes [fr] การออกเสียงคำว่า boulbenes คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Pupillin [fr] การออกเสียงคำว่า Pupillin คะแนนโหวต 0 คะแนน