ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
09/02/2014 surrepititiously [en] การออกเสียง : surrepititiously 1 โหวต
09/02/2014 ostensibly [en] การออกเสียง : ostensibly 0 โหวต
09/02/2014 miniature [en] การออกเสียง : miniature -1 โหวต
09/02/2014 foliage [en] การออกเสียง : foliage 0 โหวต
09/02/2014 candidate [en] การออกเสียง : candidate -1 โหวต
09/02/2014 breakfasts [en] การออกเสียง : breakfasts 0 โหวต
09/02/2014 Shalom Harlow [en] การออกเสียง : Shalom Harlow 0 โหวต
09/02/2014 acceptable [en] การออกเสียง : acceptable 1 โหวต
02/08/2011 hypnopompic [en] การออกเสียง : hypnopompic 0 โหวต
02/08/2011 etymology [en] การออกเสียง : etymology 0 โหวต
02/08/2011 generally [en] การออกเสียง : generally 0 โหวต
02/08/2011 insurance [en] การออกเสียง : insurance -2 โหวต
02/08/2011 malapropism [en] การออกเสียง : malapropism -1 โหวต
02/08/2011 Internet meme [en] การออกเสียง : Internet meme 0 โหวต
02/08/2011 eroteme [en] การออกเสียง : eroteme 0 โหวต
02/08/2011 ergophobic [en] การออกเสียง : ergophobic 0 โหวต
02/08/2011 eccedentesiast [en] การออกเสียง : eccedentesiast 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/08/2011 panticulation [en] การออกเสียง : panticulation 0 โหวต
02/08/2011 philosophunculist [en] การออกเสียง : philosophunculist 0 โหวต
02/08/2011 Xenology [en] การออกเสียง : Xenology 0 โหวต
02/08/2011 ubiquarian [en] การออกเสียง : ubiquarian 0 โหวต
02/08/2011 throscid beetle [en] การออกเสียง : throscid beetle 0 โหวต
02/08/2011 myopic [en] การออกเสียง : myopic 0 โหวต
02/08/2011 onomatopoeia [en] การออกเสียง : onomatopoeia -2 โหวต
02/08/2011 should [en] การออกเสียง : should 0 โหวต
02/08/2011 crisps [en] การออกเสียง : crisps 1 โหวต
02/08/2011 thistle [en] การออกเสียง : thistle -1 โหวต
02/08/2011 drawer [en] การออกเสียง : drawer 0 โหวต
02/08/2011 Wenham [en] การออกเสียง : Wenham 0 โหวต
02/08/2011 Andover [en] การออกเสียง : Andover 0 โหวต