ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
09/02/2014 ceremony [en] การออกเสียงคำว่า ceremony คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2014 says [en] การออกเสียงคำว่า says คะแนนโหวต 2 คะแนน
09/02/2014 vehicle [en] การออกเสียงคำว่า vehicle คะแนนโหวต 6 คะแนน
09/02/2014 listen [en] การออกเสียงคำว่า listen คะแนนโหวต -1 คะแนน
09/02/2014 legal [en] การออกเสียงคำว่า legal คะแนนโหวต 2 คะแนน
09/02/2014 label [en] การออกเสียงคำว่า label คะแนนโหวต 3 คะแนน
09/02/2014 hour [en] การออกเสียงคำว่า hour คะแนนโหวต 2 คะแนน
09/02/2014 gel [en] การออกเสียงคำว่า gel คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2014 gear [en] การออกเสียงคำว่า gear คะแนนโหวต 4 คะแนน
09/02/2014 federal [en] การออกเสียงคำว่า federal คะแนนโหวต -1 คะแนน
09/02/2014 elite [en] การออกเสียงคำว่า elite คะแนนโหวต 3 คะแนน
09/02/2014 debt [en] การออกเสียงคำว่า debt คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2014 circuit [en] การออกเสียงคำว่า circuit คะแนนโหวต 4 คะแนน
09/02/2014 Massachusetts [en] การออกเสียงคำว่า Massachusetts คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2014 Salem [en] การออกเสียงคำว่า Salem คะแนนโหวต 1 คะแนน
09/02/2014 architect [en] การออกเสียงคำว่า architect คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2014 calcium [en] การออกเสียงคำว่า calcium คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2014 pomade [en] การออกเสียงคำว่า pomade คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2014 culture [en] การออกเสียงคำว่า culture คะแนนโหวต 1 คะแนน
09/02/2014 characteristic [en] การออกเสียงคำว่า characteristic คะแนนโหวต 3 คะแนน
09/02/2014 utensil [en] การออกเสียงคำว่า utensil คะแนนโหวต 1 คะแนน
09/02/2014 news [en] การออกเสียงคำว่า news คะแนนโหวต 2 คะแนน
09/02/2014 whole [en] การออกเสียงคำว่า whole คะแนนโหวต 8 คะแนน
09/02/2014 cleanliness [en] การออกเสียงคำว่า cleanliness คะแนนโหวต 3 คะแนน
09/02/2014 potato [en] การออกเสียงคำว่า potato คะแนนโหวต 3 คะแนน
09/02/2014 tomato [en] การออกเสียงคำว่า tomato คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2014 vitamin [en] การออกเสียงคำว่า vitamin คะแนนโหวต 1 คะแนน
09/02/2014 naïve [en] การออกเสียงคำว่า naïve คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2014 Behemoth [en] การออกเสียงคำว่า Behemoth คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2014 omnipotent [en] การออกเสียงคำว่า omnipotent คะแนนโหวต 1 คะแนน