ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
09/02/2014 ceremony [en] การออกเสียง : ceremony 1 โหวต
09/02/2014 says [en] การออกเสียง : says 3 โหวต
09/02/2014 vehicle [en] การออกเสียง : vehicle 9 โหวต
09/02/2014 listen [en] การออกเสียง : listen -1 โหวต
09/02/2014 legal [en] การออกเสียง : legal 2 โหวต
09/02/2014 label [en] การออกเสียง : label 6 โหวต
09/02/2014 hour [en] การออกเสียง : hour 2 โหวต
09/02/2014 gel [en] การออกเสียง : gel 0 โหวต
09/02/2014 gear [en] การออกเสียง : gear 4 โหวต
09/02/2014 federal [en] การออกเสียง : federal -2 โหวต
09/02/2014 elite [en] การออกเสียง : elite 4 โหวต
09/02/2014 debt [en] การออกเสียง : debt 0 โหวต
09/02/2014 circuit [en] การออกเสียง : circuit 6 โหวต
09/02/2014 Massachusetts [en] การออกเสียง : Massachusetts 0 โหวต
09/02/2014 Salem [en] การออกเสียง : Salem 1 โหวต
09/02/2014 architect [en] การออกเสียง : architect 1 โหวต
09/02/2014 calcium [en] การออกเสียง : calcium 0 โหวต
09/02/2014 pomade [en] การออกเสียง : pomade 1 โหวต
09/02/2014 culture [en] การออกเสียง : culture 1 โหวต
09/02/2014 characteristic [en] การออกเสียง : characteristic 3 โหวต
09/02/2014 utensil [en] การออกเสียง : utensil 5 โหวต
09/02/2014 news [en] การออกเสียง : news 2 โหวต
09/02/2014 whole [en] การออกเสียง : whole 7 โหวต
09/02/2014 cleanliness [en] การออกเสียง : cleanliness 6 โหวต
09/02/2014 tomato [en] การออกเสียง : tomato 0 โหวต
09/02/2014 vitamin [en] การออกเสียง : vitamin 1 โหวต
09/02/2014 naïve [en] การออกเสียง : naïve 0 โหวต
09/02/2014 Behemoth [en] การออกเสียง : Behemoth 0 โหวต
09/02/2014 omnipotent [en] การออกเสียง : omnipotent 1 โหวต
09/02/2014 niche [en] การออกเสียง : niche 6 โหวต