ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
09/02/2014 ceremony [en] ceremony การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2014 says [en] says การออกเสียง 2คะแนนโหวต
09/02/2014 vehicle [en] vehicle การออกเสียง 4คะแนนโหวต
09/02/2014 listen [en] listen การออกเสียง -1คะแนนโหวต
09/02/2014 legal [en] legal การออกเสียง 2คะแนนโหวต
09/02/2014 label [en] label การออกเสียง 3คะแนนโหวต
09/02/2014 hour [en] hour การออกเสียง 2คะแนนโหวต
09/02/2014 gel [en] gel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2014 gear [en] gear การออกเสียง 4คะแนนโหวต
09/02/2014 federal [en] federal การออกเสียง -1คะแนนโหวต
09/02/2014 elite [en] elite การออกเสียง 1คะแนนโหวต
09/02/2014 debt [en] debt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2014 circuit [en] circuit การออกเสียง 4คะแนนโหวต
09/02/2014 Massachusetts [en] Massachusetts การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2014 Salem [en] Salem การออกเสียง 1คะแนนโหวต
09/02/2014 architect [en] architect การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2014 calcium [en] calcium การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2014 pomade [en] pomade การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2014 culture [en] culture การออกเสียง 1คะแนนโหวต
09/02/2014 characteristic [en] characteristic การออกเสียง 3คะแนนโหวต
09/02/2014 utensil [en] utensil การออกเสียง 1คะแนนโหวต
09/02/2014 news [en] news การออกเสียง 2คะแนนโหวต
09/02/2014 whole [en] whole การออกเสียง 8คะแนนโหวต
09/02/2014 cleanliness [en] cleanliness การออกเสียง 3คะแนนโหวต
09/02/2014 potato [en] potato การออกเสียง 3คะแนนโหวต
09/02/2014 tomato [en] tomato การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2014 vitamin [en] vitamin การออกเสียง 1คะแนนโหวต
09/02/2014 naïve [en] naïve การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2014 Behemoth [en] Behemoth การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2014 omnipotent [en] omnipotent การออกเสียง 1คะแนนโหวต