ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
14/12/2009 zebry [pl] zebry การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/12/2009 Frombork [pl] Frombork การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
14/12/2009 fant [pl] fant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/12/2009 fanklub [pl] fanklub การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/12/2009 fantasta [pl] fantasta การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/12/2009 fantom [pl] fantom การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/12/2009 fantomatyka [pl] fantomatyka การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/12/2009 farad [pl] farad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/12/2009 farwater [pl] farwater การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/12/2009 Ewa [pl] Ewa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/12/2009 szczery [pl] szczery การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/12/2009 Gargamel [pl] Gargamel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/12/2009 fantazjować [pl] fantazjować การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/12/2009 benaszeski [pl] benaszeski การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/12/2009 farbiarka [pl] farbiarka การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/12/2009 farba [pl] farba การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/12/2009 farbiarstwo [pl] farbiarstwo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/12/2009 farbiarnia [pl] farbiarnia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/12/2009 farbiarz [pl] farbiarz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/12/2009 farbka [pl] farbka การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/12/2009 farbować [pl] farbować การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/12/2009 faryzeizm [pl] faryzeizm การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/12/2009 faryzeusz [pl] faryzeusz การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/12/2009 farma [pl] farma การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/12/2009 fartuch [pl] fartuch การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/12/2009 fartowny [pl] fartowny การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/12/2009 fart [pl] fart การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/12/2009 farsz [pl] farsz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/12/2009 farmazon [pl] farmazon การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/12/2009 farmer [pl] farmer การออกเสียง 0คะแนนโหวต