ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
14/12/2009 zebry [pl] การออกเสียงคำว่า zebry คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/12/2009 Frombork [pl] การออกเสียงคำว่า Frombork คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/12/2009 fant [pl] การออกเสียงคำว่า fant คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/12/2009 fanklub [pl] การออกเสียงคำว่า fanklub คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/12/2009 fantasta [pl] การออกเสียงคำว่า fantasta คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/12/2009 fantom [pl] การออกเสียงคำว่า fantom คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/12/2009 fantomatyka [pl] การออกเสียงคำว่า fantomatyka คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/12/2009 farad [pl] การออกเสียงคำว่า farad คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/12/2009 farwater [pl] การออกเสียงคำว่า farwater คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/12/2009 Ewa [pl] การออกเสียงคำว่า Ewa คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/12/2009 szczery [pl] การออกเสียงคำว่า szczery คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/12/2009 Gargamel [pl] การออกเสียงคำว่า Gargamel คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/12/2009 fantazjować [pl] การออกเสียงคำว่า fantazjować คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/12/2009 benaszeski [pl] การออกเสียงคำว่า benaszeski คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/12/2009 farbiarka [pl] การออกเสียงคำว่า farbiarka คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/12/2009 farba [pl] การออกเสียงคำว่า farba คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/12/2009 farbiarstwo [pl] การออกเสียงคำว่า farbiarstwo คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/12/2009 farbiarnia [pl] การออกเสียงคำว่า farbiarnia คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/12/2009 farbiarz [pl] การออกเสียงคำว่า farbiarz คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/12/2009 farbka [pl] การออกเสียงคำว่า farbka คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/12/2009 farbować [pl] การออกเสียงคำว่า farbować คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/12/2009 faryzeizm [pl] การออกเสียงคำว่า faryzeizm คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/12/2009 faryzeusz [pl] การออกเสียงคำว่า faryzeusz คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/12/2009 farma [pl] การออกเสียงคำว่า farma คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/12/2009 fartuch [pl] การออกเสียงคำว่า fartuch คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/12/2009 fartowny [pl] การออกเสียงคำว่า fartowny คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/12/2009 fart [pl] การออกเสียงคำว่า fart คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/12/2009 farsz [pl] การออกเสียงคำว่า farsz คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/12/2009 farmazon [pl] การออกเสียงคำว่า farmazon คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/12/2009 farmer [pl] การออกเสียงคำว่า farmer คะแนนโหวต 0 คะแนน