ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
10/05/2011 schoolchildren [en] การออกเสียงคำว่า schoolchildren คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/05/2011 York University [en] การออกเสียงคำว่า York University คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/05/2011 Toronto islands [en] การออกเสียงคำว่า Toronto islands คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/05/2011 cytotoxicity [en] การออกเสียงคำว่า cytotoxicity คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/05/2011 Cryptosporidium [en] การออกเสียงคำว่า Cryptosporidium คะแนนโหวต 0 คะแนน