ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/05/2011 supercalifragilisticexpialidocious [en] การออกเสียงคำว่า supercalifragilisticexpialidocious คะแนนโหวต 2 คะแนน
10/05/2011 McDesme [en] การออกเสียงคำว่า McDesme คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/05/2011 Lionel Groulx [fr] การออกเสียงคำว่า Lionel Groulx คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/05/2011 sphingosine [en] การออกเสียงคำว่า sphingosine คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/05/2011 schoolchildren [en] การออกเสียงคำว่า schoolchildren คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/05/2011 Barbra Streisand [en] การออกเสียงคำว่า Barbra Streisand คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/05/2011 biotechnology [en] การออกเสียงคำว่า biotechnology คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/05/2011 Keraunomedicine [en] การออกเสียงคำว่า Keraunomedicine คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/05/2011 McGill University [en] การออกเสียงคำว่า McGill University คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/05/2011 York University [en] การออกเสียงคำว่า York University คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/05/2011 Toronto islands [en] การออกเสียงคำว่า Toronto islands คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/05/2011 cytotoxicity [en] การออกเสียงคำว่า cytotoxicity คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/05/2011 antidisestablishmentarianism [en] การออกเสียงคำว่า antidisestablishmentarianism คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/05/2011 Cryptosporidium [en] การออกเสียงคำว่า Cryptosporidium คะแนนโหวต 0 คะแนน