ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
30/10/2012 Château-Rouge [fr] การออกเสียงคำว่า Château-Rouge คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2012 signaux [fr] การออกเสียงคำว่า signaux คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/10/2012 controversé [fr] การออกเสียงคำว่า controversé คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2012 salut [fr] การออกเสียงคำว่า salut คะแนนโหวต 1 คะแนน
28/10/2012 Alfred et Horace [fr] การออกเสียงคำว่า Alfred et Horace คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2012 riche en variantes [fr] การออกเสียงคำว่า riche en variantes คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2012 Brunoff [fr] การออกเสียงคำว่า Brunoff คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2012 Prolongeau [fr] การออกเสียงคำว่า Prolongeau คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2012 imprécise [fr] การออกเสียงคำว่า imprécise คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2012 stagnent [fr] การออกเสียงคำว่า stagnent คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2012 vestimentaire [fr] การออกเสียงคำว่า vestimentaire คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/10/2012 vicissitude [fr] การออกเสียงคำว่า vicissitude คะแนนโหวต 1 คะแนน
28/10/2012 planant [fr] การออกเสียงคำว่า planant คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2012 Decaure [fr] การออกเสียงคำว่า Decaure คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2012 bourbier [fr] การออกเสียงคำว่า bourbier คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2012 pinière [fr] การออกเสียงคำว่า pinière คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2012 égrainer [fr] การออกเสียงคำว่า égrainer คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2012 bénéfices [fr] การออกเสียงคำว่า bénéfices คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2012 rondouillard [fr] การออกเสียงคำว่า rondouillard คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2012 se démonter [fr] การออกเสียงคำว่า se démonter คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2012 fripé [fr] การออกเสียงคำว่า fripé คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2012 bâche [fr] การออกเสียงคำว่า bâche คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2012 pommé [fr] การออกเสียงคำว่า pommé คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2012 menuisier en meubles [fr] การออกเสียงคำว่า menuisier en meubles คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2012 démoder [fr] การออกเสียงคำว่า démoder คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/10/2012 la foule [fr] การออกเสียงคำว่า la foule คะแนนโหวต 2 คะแนน
27/10/2012 espagnolette [fr] การออกเสียงคำว่า espagnolette คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/10/2012 s'intitule [fr] การออกเสียงคำว่า s'intitule คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/10/2012 malgré ça [fr] การออกเสียงคำว่า malgré ça คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/10/2012 panaché [fr] การออกเสียงคำว่า panaché คะแนนโหวต 0 คะแนน