ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
30/10/2012 Château-Rouge [fr] Château-Rouge การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2012 signaux [fr] signaux การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
28/10/2012 controversé [fr] controversé การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2012 salut [fr] salut การออกเสียง 1คะแนนโหวต
28/10/2012 Alfred et Horace [fr] Alfred et Horace การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2012 riche en variantes [fr] riche en variantes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2012 Brunoff [fr] Brunoff การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2012 Prolongeau [fr] Prolongeau การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2012 imprécise [fr] imprécise การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2012 stagnent [fr] stagnent การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2012 vestimentaire [fr] vestimentaire การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
28/10/2012 vicissitude [fr] vicissitude การออกเสียง 1คะแนนโหวต
28/10/2012 planant [fr] planant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2012 Decaure [fr] Decaure การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2012 bourbier [fr] bourbier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2012 pinière [fr] pinière การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2012 égrainer [fr] égrainer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2012 bénéfices [fr] bénéfices การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2012 rondouillard [fr] rondouillard การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2012 se démonter [fr] se démonter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2012 fripé [fr] fripé การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2012 bâche [fr] bâche การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2012 pommé [fr] pommé การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2012 menuisier en meubles [fr] menuisier en meubles การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2012 démoder [fr] démoder การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/10/2012 la foule [fr] la foule การออกเสียง 1คะแนนโหวต
27/10/2012 espagnolette [fr] espagnolette การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/10/2012 s'intitule [fr] s'intitule การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/10/2012 malgré ça [fr] malgré ça การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/10/2012 panaché [fr] panaché การออกเสียง 0คะแนนโหวต