ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
29/10/2016 morete [es] การออกเสียงคำว่า morete คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/10/2016 conocerles [es] การออกเสียงคำว่า conocerles คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/10/2016 barbadillo [es] การออกเสียงคำว่า barbadillo คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/10/2016 idolatren [es] การออกเสียงคำว่า idolatren คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/09/2015 paralelepípedos [es] การออกเสียงคำว่า paralelepípedos คะแนนโหวต 0 คะแนน