ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
18/07/2013 வானிலை [ta] வானிலை การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/07/2013 வானியல் [ta] வானியல் การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/07/2013 வானம் [ta] வானம் การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/07/2013 தொலைநோக்கி [ta] தொலைநோக்கி การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/07/2013 நிலநேர்க்கோடு [ta] நிலநேர்க்கோடு การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/07/2013 மாரிகாலம் [ta] மாரிகாலம் การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/07/2013 சூறாவளி [ta] சூறாவளி การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/07/2013 நிலப்படம் [ta] நிலப்படம் การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/07/2013 எரிமலை [ta] எரிமலை การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/07/2013 அடர்த்தி [ta] அடர்த்தி การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/06/2012 இருட்டு [ta] இருட்டு การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/06/2012 списък [bg] списък การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/06/2012 கழுத்து வலி [ta] கழுத்து வலி การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/06/2012 எப்பாடு [ta] எப்பாடு การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/05/2012 கிடா [ta] கிடா การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/05/2012 தோசை [ta] தோசை การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/05/2012 நாங்கள் [ta] நாங்கள் การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/05/2012 பெயர் [ta] பெயர் การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2012 கணக்கு [ta] கணக்கு การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2012 சோழ நாடு [ta] சோழ நாடு การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2012 தேனீ [ta] தேனீ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2012 வடம் [ta] வடம் การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2012 காட்டாடு [ta] காட்டாடு การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2012 குடலை [ta] குடலை การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2012 குலவை [ta] குலவை การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2012 கும்பம் [ta] கும்பம் การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2012 குல்லா [ta] குல்லா การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2012 குடல் [ta] குடல் การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2012 ஒற்று [ta] ஒற்று การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2012 கழுதை [ta] கழுதை การออกเสียง 0คะแนนโหวต