ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
18/05/2017 kabilam (கபிலம்) [ta] การออกเสียงคำว่า kabilam (கபிலம்) คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/05/2017 iḷanchivappu (இளஞ்சிவப்பு) [ta] การออกเสียงคำว่า iḷanchivappu (இளஞ்சிவப்பு) คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/05/2017 ūdā (ஊதா) [ta] การออกเสียงคำว่า ūdā (ஊதா) คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/05/2017 semmanjaḷ (செம்மஞ்சள்) [ta] การออกเสียงคำว่า semmanjaḷ (செம்மஞ்சள்) คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/05/2017 pakkai (பச்சை) [ta] การออกเสียงคำว่า pakkai (பச்சை) คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/05/2017 manjaḷ (மஞ்சள்) [ta] การออกเสียงคำว่า manjaḷ (மஞ்சள்) คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/05/2017 veḷḷai [ta] การออกเสียงคำว่า veḷḷai คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/05/2017 nīlam [ta] การออกเสียงคำว่า nīlam คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/05/2017 sivappu [ta] การออกเสียงคำว่า sivappu คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/05/2017 நாதஸ்வரம் [ta] การออกเสียงคำว่า நாதஸ்வரம் คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/05/2017 முருங்கைக்காய் [ta] การออกเสียงคำว่า முருங்கைக்காய் คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/05/2017 Thanjavur [ta] การออกเสียงคำว่า Thanjavur คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/05/2017 இத தமிழ்ல ௭ப்படி சொல்வது [ta] การออกเสียงคำว่า இத தமிழ்ல ௭ப்படி சொல்வது คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/07/2013 வானிலை [ta] การออกเสียงคำว่า வானிலை คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/07/2013 வானியல் [ta] การออกเสียงคำว่า வானியல் คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/07/2013 வானம் [ta] การออกเสียงคำว่า வானம் คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/07/2013 தொலைநோக்கி [ta] การออกเสียงคำว่า தொலைநோக்கி คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/07/2013 நிலநேர்க்கோடு [ta] การออกเสียงคำว่า நிலநேர்க்கோடு คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/07/2013 மாரிகாலம் [ta] การออกเสียงคำว่า மாரிகாலம் คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/07/2013 சூறாவளி [ta] การออกเสียงคำว่า சூறாவளி คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/07/2013 நிலப்படம் [ta] การออกเสียงคำว่า நிலப்படம் คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/07/2013 எரிமலை [ta] การออกเสียงคำว่า எரிமலை คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/07/2013 அடர்த்தி [ta] การออกเสียงคำว่า அடர்த்தி คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/06/2012 இருட்டு [ta] การออกเสียงคำว่า இருட்டு คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/06/2012 списък [bg] การออกเสียงคำว่า списък คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2012 கழுத்து வலி [ta] การออกเสียงคำว่า கழுத்து வலி คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2012 எப்பாடு [ta] การออกเสียงคำว่า எப்பாடு คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/05/2012 கிடா [ta] การออกเสียงคำว่า கிடா คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/05/2012 தோசை [ta] การออกเสียงคำว่า தோசை คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/05/2012 நாங்கள் [ta] การออกเสียงคำว่า நாங்கள் คะแนนโหวต 0 คะแนน