ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ วลี การออกเสียง ข้อมูล
08/06/2018 The symbol on that barn is called a hexafoos. [en] การออกเสียง : The symbol on that barn is called a hexafoos. 0 โหวต