ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
30/07/2008 Sinksenfoor [vls] Sinksenfoor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2008 Vlaams [vls] Vlaams การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2008 gasthuis [vls] gasthuis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2008 goesting [vls] goesting การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/07/2008 chambrang [vls] chambrang การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/07/2008 nonkel [vls] nonkel การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/07/2008 trottinet [vls] trottinet การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/07/2008 puit [vls] puit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2008 pierewiet [vls] pierewiet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2008 foor [vls] foor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2008 tapis-plein [vls] tapis-plein การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/07/2008 smoutebol [vls] smoutebol การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2008 solden [vls] solden การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/07/2008 pinken [vls] pinken การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/07/2008 moeke [vls] moeke การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2008 kozijn [vls] kozijn การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/07/2008 bompa [vls] bompa การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/07/2008 bomma [vls] bomma การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/07/2008 beenhouwer [vls] beenhouwer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2008 freinen [vls] freinen การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/07/2008 frein [vls] frein การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/07/2008 pinker [vls] pinker การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/07/2008 apsjaar [nl] apsjaar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2008 killig [nl] killig การออกเสียง -1คะแนนโหวต
30/07/2008 glattig [nl] glattig การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2008 kremerslatijn [vls] kremerslatijn การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/07/2008 te neuste week [nl] te neuste week การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2008 schab [nl] schab การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2008 rijchel [nl] rijchel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2008 ambetant [vls] ambetant การออกเสียง 0คะแนนโหวต