ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
30/07/2008 Sinksenfoor [vls] การออกเสียงคำว่า Sinksenfoor คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/07/2008 Vlaams [vls] การออกเสียงคำว่า Vlaams คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/07/2008 gasthuis [vls] การออกเสียงคำว่า gasthuis คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/07/2008 goesting [vls] การออกเสียงคำว่า goesting คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/07/2008 chambrang [vls] การออกเสียงคำว่า chambrang คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/07/2008 nonkel [vls] การออกเสียงคำว่า nonkel คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/07/2008 trottinet [vls] การออกเสียงคำว่า trottinet คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/07/2008 puit [vls] การออกเสียงคำว่า puit คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/07/2008 pierewiet [vls] การออกเสียงคำว่า pierewiet คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/07/2008 foor [vls] การออกเสียงคำว่า foor คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/07/2008 tapis-plein [vls] การออกเสียงคำว่า tapis-plein คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/07/2008 smoutebol [vls] การออกเสียงคำว่า smoutebol คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/07/2008 solden [vls] การออกเสียงคำว่า solden คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/07/2008 pinken [vls] การออกเสียงคำว่า pinken คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/07/2008 moeke [vls] การออกเสียงคำว่า moeke คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/07/2008 kozijn [vls] การออกเสียงคำว่า kozijn คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/07/2008 bompa [vls] การออกเสียงคำว่า bompa คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/07/2008 bomma [vls] การออกเสียงคำว่า bomma คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/07/2008 beenhouwer [vls] การออกเสียงคำว่า beenhouwer คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/07/2008 freinen [vls] การออกเสียงคำว่า freinen คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/07/2008 frein [vls] การออกเสียงคำว่า frein คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/07/2008 pinker [vls] การออกเสียงคำว่า pinker คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/07/2008 apsjaar [nl] การออกเสียงคำว่า apsjaar คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/07/2008 killig [nl] การออกเสียงคำว่า killig คะแนนโหวต -1 คะแนน
30/07/2008 glattig [nl] การออกเสียงคำว่า glattig คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/07/2008 kremerslatijn [vls] การออกเสียงคำว่า kremerslatijn คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/07/2008 te neuste week [nl] การออกเสียงคำว่า te neuste week คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/07/2008 schab [nl] การออกเสียงคำว่า schab คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/07/2008 rijchel [nl] การออกเสียงคำว่า rijchel คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/07/2008 ambetant [vls] การออกเสียงคำว่า ambetant คะแนนโหวต 0 คะแนน