ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
30/04/2009 kaars [vls] การออกเสียงคำว่า kaars คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/04/2009 Regen [vls] การออกเสียงคำว่า Regen คะแนนโหวต 1 คะแนน
30/04/2009 tegen [vls] การออกเสียงคำว่า tegen คะแนนโหวต 1 คะแนน
30/04/2009 vegen [vls] การออกเสียงคำว่า vegen คะแนนโหวต 1 คะแนน
30/04/2009 mier [vls] การออกเสียงคำว่า mier คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/04/2009 muur [vls] การออกเสียงคำว่า muur คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/07/2008 Anderlecht [vls] การออกเสียงคำว่า Anderlecht คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/07/2008 Luik [vls] การออกเสียงคำว่า Luik คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/07/2008 Mechelen [vls] การออกเสียงคำว่า Mechelen คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/07/2008 de maand maart [vls] การออกเสียงคำว่า de maand maart คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/07/2008 astrant [nl] การออกเสียงคำว่า astrant คะแนนโหวต -1 คะแนน
30/07/2008 orkaan [vls] การออกเสียงคำว่า orkaan คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/07/2008 Spaanse [vls] การออกเสียงคำว่า Spaanse คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/07/2008 baan [vls] การออกเสียงคำว่า baan คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/07/2008 baard [vls] การออกเสียงคำว่า baard คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/07/2008 haar op zijn tanden [nl] การออกเสียงคำว่า haar op zijn tanden คะแนนโหวต -1 คะแนน
30/07/2008 buiten ons [nl] การออกเสียงคำว่า buiten ons คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/07/2008 zot van u [nl] การออกเสียงคำว่า zot van u คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/07/2008 die vrouw [nl] การออกเสียงคำว่า die vrouw คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/07/2008 algauw [nl] การออกเสียงคำว่า algauw คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/07/2008 d'oude kaars [vls] การออกเสียงคำว่า d'oude kaars คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/07/2008 in de kou [nl] การออกเสียงคำว่า in de kou คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/07/2008 bank [vls] การออกเสียงคำว่า bank คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/07/2008 zwanezang [vls] การออกเสียงคำว่า zwanezang คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/07/2008 maand [vls] การออกเสียงคำว่า maand คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/07/2008 mand [vls] การออกเสียงคำว่า mand คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/07/2008 erg [vls] การออกเสียงคำว่า erg คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/07/2008 Eddy Merckx [vls] การออกเสียงคำว่า Eddy Merckx คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/07/2008 embrayage [vls] การออกเสียงคำว่า embrayage คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/07/2008 embrayeren [vls] การออกเสียงคำว่า embrayeren คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด