ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
30/04/2009 kaars [vls] kaars การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/04/2009 Regen [vls] Regen การออกเสียง 1คะแนนโหวต
30/04/2009 tegen [vls] tegen การออกเสียง 1คะแนนโหวต
30/04/2009 vegen [vls] vegen การออกเสียง 1คะแนนโหวต
30/04/2009 mier [vls] mier การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/04/2009 muur [vls] muur การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/07/2008 Anderlecht [vls] Anderlecht การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/07/2008 Luik [vls] Luik การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/07/2008 Mechelen [vls] Mechelen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2008 de maand maart [vls] de maand maart การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2008 astrant [nl] astrant การออกเสียง -1คะแนนโหวต
30/07/2008 orkaan [vls] orkaan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2008 Spaanse [vls] Spaanse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2008 baan [vls] baan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2008 baard [vls] baard การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2008 haar op zijn tanden [nl] haar op zijn tanden การออกเสียง -1คะแนนโหวต
30/07/2008 buiten ons [nl] buiten ons การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2008 zot van u [nl] zot van u การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2008 die vrouw [nl] die vrouw การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2008 algauw [nl] algauw การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2008 d'oude kaars [vls] d'oude kaars การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2008 in de kou [nl] in de kou การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2008 bank [vls] bank การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2008 zwanezang [vls] zwanezang การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2008 maand [vls] maand การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2008 mand [vls] mand การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2008 erg [vls] erg การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/07/2008 Eddy Merckx [vls] Eddy Merckx การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2008 embrayage [vls] embrayage การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/07/2008 embrayeren [vls] embrayeren การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด