ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
17/09/2008 simpan [ms] การออกเสียงคำว่า simpan คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/04/2008 London [en] การออกเสียงคำว่า London คะแนนโหวต 1 คะแนน
10/04/2008 dry [en] การออกเสียงคำว่า dry คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/04/2008 engine [en] การออกเสียงคำว่า engine คะแนนโหวต 10 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/04/2008 tandas [ms] การออกเสียงคำว่า tandas คะแนนโหวต 0 คะแนน