ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/11/2010 lait [fr] การออกเสียงคำว่า lait คะแนนโหวต 1 คะแนน