ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/11/2010 lait [fr] การออกเสียง : lait 1 โหวต