ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
13/05/2014 拔罐 [zh] การออกเสียงคำว่า 拔罐 คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2014 大白菜 [zh] การออกเสียงคำว่า 大白菜 คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2014 运用 [zh] การออกเสียงคำว่า 运用 คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2014 狂热 [zh] การออกเสียงคำว่า 狂热 คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2014 长久 [zh] การออกเสียงคำว่า 长久 คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2014 遗迹 [zh] การออกเสียงคำว่า 遗迹 คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2014 追随 [zh] การออกเสียงคำว่า 追随 คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2014 助威 [zh] การออกเสียงคำว่า 助威 คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2014 迪化街 [zh] การออกเสียงคำว่า 迪化街 คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2014 炒魷魚 [zh] การออกเสียงคำว่า 炒魷魚 คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2014 解僱 [zh] การออกเสียงคำว่า 解僱 คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2014 都江堰 [zh] การออกเสียงคำว่า 都江堰 คะแนนโหวต -1 คะแนน
13/05/2014 一点点 [zh] การออกเสียงคำว่า 一点点 คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2014 联系人 [zh] การออกเสียงคำว่า 联系人 คะแนนโหวต -1 คะแนน
13/05/2014 指南 [zh] การออกเสียงคำว่า 指南 คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2014 聯繫人 [zh] การออกเสียงคำว่า 聯繫人 คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2014 祝賀 [zh] การออกเสียงคำว่า 祝賀 คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2014 客观方法 [zh] การออกเสียงคำว่า 客观方法 คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2014 緋聞 [zh] การออกเสียงคำว่า 緋聞 คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2014 游刃有余 [zh] การออกเสียงคำว่า 游刃有余 คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2014 岩土 [zh] การออกเสียงคำว่า 岩土 คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2014 土木 [zh] การออกเสียงคำว่า 土木 คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/09/2013 山水 [zh] การออกเสียงคำว่า 山水 คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/09/2013 法国人 [zh] การออกเสียงคำว่า 法国人 คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/09/2013 杏仁露 [zh] การออกเสียงคำว่า 杏仁露 คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/09/2013 果子狸 [zh] การออกเสียงคำว่า 果子狸 คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/09/2013 吉娃娃 [zh] การออกเสียงคำว่า 吉娃娃 คะแนนโหวต -1 คะแนน
08/09/2013 玩偶 [zh] การออกเสียงคำว่า 玩偶 คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/09/2013 柏拉图 [zh] การออกเสียงคำว่า 柏拉图 คะแนนโหวต 1 คะแนน
08/09/2013 成王败寇 [zh] การออกเสียงคำว่า 成王败寇 คะแนนโหวต 0 คะแนน