ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
07/03/2012 төгер [tt] төгер การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2012 бөтен [tt] бөтен การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2012 булырга [tt] булырга การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2012 Гали [tt] Гали การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2012 гафу [tt] гафу การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2012 бүлмә [tt] бүлмә การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2012 җир [tt] җир การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2012 кечкенә [tt] кечкенә การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2012 Һава [tt] Һава การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2012 сорау [tt] сорау การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2012 түгел [tt] түгел การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2012 сүз [tt] сүз การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2012 мәшһүр [tt] мәшһүр การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/03/2012 ничә [tt] ничә การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2012 үзе [tt] үзе การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2012 Тубыл [tt] Тубыл การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2012 әй [tt] әй การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/12/2011 дагаборын [tt] дагаборын การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
14/12/2011 борынча [tt] борынча การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
14/12/2011 бүрекләч [tt] бүрекләч การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
14/12/2011 бөкрәч [tt] бөкрәч การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
13/12/2011 актеш [tt] актеш การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
13/12/2011 австралопитеклар [tt] австралопитеклар การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/12/2011 ярыммаймыллар [tt] ярыммаймыллар การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/12/2011 хисапчыл [tt] хисапчыл การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/12/2011 хисапчан [tt] хисапчан การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/12/2011 хлорландыру [tt] хлорландыру การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/12/2011 хлорландырылу [tt] хлорландырылу การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/12/2011 хлорлы [tt] хлорлы การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/12/2011 хорафатчан [tt] хорафатчан การออกเสียง 0คะแนนโหวต