ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/03/2012 төгер [tt] การออกเสียงคำว่า төгер คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2012 бөтен [tt] การออกเสียงคำว่า бөтен คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2012 булырга [tt] การออกเสียงคำว่า булырга คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2012 Гали [tt] การออกเสียงคำว่า Гали คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2012 гафу [tt] การออกเสียงคำว่า гафу คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2012 бүлмә [tt] การออกเสียงคำว่า бүлмә คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2012 җир [tt] การออกเสียงคำว่า җир คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2012 кечкенә [tt] การออกเสียงคำว่า кечкенә คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2012 Һава [tt] การออกเสียงคำว่า Һава คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2012 сорау [tt] การออกเสียงคำว่า сорау คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2012 түгел [tt] การออกเสียงคำว่า түгел คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2012 сүз [tt] การออกเสียงคำว่า сүз คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2012 мәшһүр [tt] การออกเสียงคำว่า мәшһүр คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/03/2012 ничә [tt] การออกเสียงคำว่า ничә คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2012 үзе [tt] การออกเสียงคำว่า үзе คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2012 Тубыл [tt] การออกเสียงคำว่า Тубыл คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2012 әй [tt] การออกเสียงคำว่า әй คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/12/2011 дагаборын [tt] การออกเสียงคำว่า дагаборын คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/12/2011 борынча [tt] การออกเสียงคำว่า борынча คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/12/2011 бүрекләч [tt] การออกเสียงคำว่า бүрекләч คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/12/2011 бөкрәч [tt] การออกเสียงคำว่า бөкрәч คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/12/2011 актеш [tt] การออกเสียงคำว่า актеш คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/12/2011 австралопитеклар [tt] การออกเสียงคำว่า австралопитеклар คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/12/2011 ярыммаймыллар [tt] การออกเสียงคำว่า ярыммаймыллар คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/12/2011 хисапчыл [tt] การออกเสียงคำว่า хисапчыл คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/12/2011 хисапчан [tt] การออกเสียงคำว่า хисапчан คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/12/2011 хлорландыру [tt] การออกเสียงคำว่า хлорландыру คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/12/2011 хлорландырылу [tt] การออกเสียงคำว่า хлорландырылу คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/12/2011 хлорлы [tt] การออกเสียงคำว่า хлорлы คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/12/2011 хорафатчан [tt] การออกเสียงคำว่า хорафатчан คะแนนโหวต 0 คะแนน