ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/06/2012 янбашка [tt] การออกเสียง : янбашка 0 โหวต
05/06/2012 ясалган [tt] การออกเสียง : ясалган 0 โหวต
05/06/2012 ямьшәеп [tt] การออกเสียง : ямьшәеп 0 โหวต
05/06/2012 якта [tt] การออกเสียง : якта 0 โหวต
05/06/2012 ягылып [tt] การออกเสียง : ягылып 0 โหวต
05/06/2012 асатлашырга [tt] การออกเสียง : асатлашырга 0 โหวต
05/06/2012 асатлаштырырга [tt] การออกเสียง : асатлаштырырга 0 โหวต
05/06/2012 асатланырга [tt] การออกเสียง : асатланырга 0 โหวต
05/06/2012 асатландырырга [tt] การออกเสียง : асатландырырга 0 โหวต
05/06/2012 асарга [tt] การออกเสียง : асарга 0 โหวต
05/06/2012 арынырга [tt] การออกเสียง : арынырга 0 โหวต
05/06/2012 арытырга [tt] การออกเสียง : арытырга 0 โหวต
05/06/2012 арындырырга [tt] การออกเสียง : арындырырга 0 โหวต
05/06/2012 арылырга [tt] การออกเสียง : арылырга 0 โหวต
05/06/2012 арыкланырга [tt] การออกเสียง : арыкланырга 0 โหวต
05/06/2012 арыкландырырга [tt] การออกเสียง : арыкландырырга 0 โหวต
05/06/2012 арыгайтырга [tt] การออกเสียง : арыгайтырга 0 โหวต
05/06/2012 арыгаерга [tt] การออกเสียง : арыгаерга 0 โหวต
05/06/2012 аршынларга [tt] การออกเสียง : аршынларга 0 โหวต
05/06/2012 аруларга [tt] การออกเสียง : аруларга 0 โหวต
05/06/2012 аруланырга [tt] การออกเสียง : аруланырга 0 โหวต
05/06/2012 артырга [tt] การออกเสียง : артырга 0 โหวต
05/06/2012 яктыртып [tt] การออกเสียง : яктыртып 0 โหวต
05/06/2012 яшелрәк [tt] การออกเสียง : яшелрәк 0 โหวต
05/06/2012 арендаларга [tt] การออกเสียง : арендаларга 0 โหวต
05/06/2012 арзанайтырга [tt] การออกเสียง : арзанайтырга 0 โหวต
05/06/2012 арзанаерга [tt] การออกเสียง : арзанаерга 0 โหวต
05/06/2012 арзанландырырга [tt] การออกเสียง : арзанландырырга 0 โหวต
05/06/2012 арзанланырга [tt] การออกเสียง : арзанланырга 0 โหวต
05/06/2012 аристократлашырга [tt] การออกเสียง : аристократлашырга 0 โหวต