ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/06/2012 яньчеп [tt] การออกเสียง : яньчеп 0 โหวต
05/06/2012 яшәреп [tt] การออกเสียง : яшәреп 0 โหวต
05/06/2012 яньчелгән [tt] การออกเสียง : яньчелгән 0 โหวต
05/06/2012 ялтыраганчы [tt] การออกเสียง : ялтыраганчы 0 โหวต
05/06/2012 ялама [tt] การออกเสียง : ялама 0 โหวต
05/06/2012 якланып [tt] การออกเสียง : якланып 0 โหวต
05/06/2012 яхшырак [tt] การออกเสียง : яхшырак 0 โหวต
05/06/2012 ярып [tt] การออกเสียง : ярып 0 โหวต
05/06/2012 ягында [tt] การออกเสียง : ягында 0 โหวต
05/06/2012 яктыртылган [tt] การออกเสียง : яктыртылган 0 โหวต
05/06/2012 ягышып [tt] การออกเสียง : ягышып 0 โหวต
05/06/2012 ялганган [tt] การออกเสียง : ялганган 0 โหวต
05/06/2012 яһүдләр [tt] การออกเสียง : яһүдләр 0 โหวต
05/06/2012 асылындырырга [tt] การออกเสียง : асылындырырга 0 โหวต
05/06/2012 асылынырга [tt] การออกเสียง : асылынырга 0 โหวต
05/06/2012 яктан [tt] การออกเสียง : яктан 0 โหวต
05/06/2012 яшерелгән [tt] การออกเสียง : яшерелгән 0 โหวต
05/06/2012 яхшатланып [tt] การออกเสียง : яхшатланып 0 โหวต
05/06/2012 яшендәге [tt] การออกเสียง : яшендәге 0 โหวต
05/06/2012 ярап [tt] การออกเสียง : ярап 0 โหวต
05/06/2012 ялварып [tt] การออกเสียง : ялварып 0 โหวต
05/06/2012 ялгап [tt] การออกเสียง : ялгап 0 โหวต
05/06/2012 ясканулы [tt] การออกเสียง : ясканулы 0 โหวต
05/06/2012 яңгыратып [tt] การออกเสียง : яңгыратып 0 โหวต
05/06/2012 яклаган [tt] การออกเสียง : яклаган 0 โหวต
05/06/2012 ярылып [tt] การออกเสียง : ярылып 0 โหวต
05/06/2012 явымсыз [tt] การออกเสียง : явымсыз 0 โหวต
05/06/2012 ясап [tt] การออกเสียง : ясап 0 โหวต
05/06/2012 ялганмалык [tt] การออกเสียง : ялганмалык 0 โหวต
05/06/2012 явызланып [tt] การออกเสียง : явызланып 0 โหวต