ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
02/09/2012 бәллүр [tt] การออกเสียง : бәллүр 0 โหวต
02/09/2012 бәлигъ [tt] การออกเสียง : бәлигъ 0 โหวต
02/09/2012 бавы [tt] การออกเสียง : бавы 0 โหวต
02/09/2012 басынкы [tt] การออกเสียง : басынкы 0 โหวต
02/09/2012 бандероленә [tt] การออกเสียง : бандероленә 0 โหวต
02/09/2012 барысы [tt] การออกเสียง : барысы 0 โหวต
02/09/2012 барсы [tt] การออกเสียง : барсы 0 โหวต
02/09/2012 бал [tt] การออกเสียง : бал 1 โหวต
02/09/2012 баеячак [tt] การออกเสียง : баеячак 0 โหวต
02/09/2012 байыйк [tt] การออกเสียง : байыйк 0 โหวต
02/09/2012 байыйм [tt] การออกเสียง : байыйм 0 โหวต
02/09/2012 бае [tt] การออกเสียง : бае 0 โหวต
02/09/2012 әхлаклы [tt] การออกเสียง : әхлаклы 0 โหวต
02/09/2012 әхлак [tt] การออกเสียง : әхлак 0 โหวต
02/09/2012 әфьюн [tt] การออกเสียง : әфьюн 0 โหวต
02/09/2012 әмма [tt] การออกเสียง : әмма 0 โหวต
02/09/2012 әманәт [tt] การออกเสียง : әманәт 0 โหวต
02/09/2012 ашханә [tt] การออกเสียง : ашханә 0 โหวต
02/09/2012 афәт [tt] การออกเสียง : афәт 0 โหวต
02/09/2012 афәрин [tt] การออกเสียง : афәрин 0 โหวต
02/09/2012 архив [tt] การออกเสียง : архив 0 โหวต
02/09/2012 апрелендә [tt] การออกเสียง : апрелендә 0 โหวต
02/09/2012 апрель [tt] การออกเสียง : апрель 0 โหวต
02/09/2012 ансамбленә [tt] การออกเสียง : ансамбленә 0 โหวต
02/09/2012 алдынгы [tt] การออกเสียง : алдынгы 1 โหวต
02/09/2012 аксөяк [tt] การออกเสียง : аксөяк 0 โหวต
02/09/2012 аксакал [tt] การออกเสียง : аксакал 1 โหวต
02/09/2012 Адәм [tt] การออกเสียง : Адәм 0 โหวต
02/09/2012 а'выр [tt] การออกเสียง : а'выр 0 โหวต
02/09/2012 автомобиленә [tt] การออกเสียง : автомобиленә 0 โหวต