ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/09/2012 Галимә [tt] การออกเสียง : Галимә 1 โหวต
04/09/2012 галибанә [tt] การออกเสียง : галибанә 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/09/2012 галереясына [tt] การออกเสียง : галереясына 0 โหวต
03/09/2012 гаҗәп [tt] การออกเสียง : гаҗәп 1 โหวต
03/09/2012 лауреаты [tt] การออกเสียง : лауреаты 0 โหวต
03/09/2012 бишенче [tt] การออกเสียง : бишенче 1 โหวต
03/09/2012 властена [tt] การออกเสียง : властена 0 โหวต
03/09/2012 хакимияткәме [tt] การออกเสียง : хакимияткәме 0 โหวต
03/09/2012 Вәлиев [tt] การออกเสียง : Вәлиев 0 โหวต
03/09/2012 вазгыяте [tt] การออกเสียง : вазгыяте 0 โหวต
03/09/2012 вареньелап [tt] การออกเสียง : вареньелап 0 โหวต
03/09/2012 вакыт [tt] การออกเสียง : вакыт 0 โหวต
03/09/2012 быел [tt] การออกเสียง : быел 0 โหวต
03/09/2012 буя [tt] การออกเสียง : буя 0 โหวต
03/09/2012 буйыйм [tt] การออกเสียง : буйыйм 0 โหวต
03/09/2012 буйыйк [tt] การออกเสียง : буйыйк 0 โหวต
03/09/2012 буяячак [tt] การออกเสียง : буяячак 0 โหวต
03/09/2012 буявы [tt] การออกเสียง : буявы 0 โหวต
03/09/2012 бүгенге [tt] การออกเสียง : бүгенге 0 โหวต
02/09/2012 биеячәк [tt] การออกเสียง : биеячәк 0 โหวต
02/09/2012 биик [tt] การออกเสียง : биик 0 โหวต
02/09/2012 биим [tt] การออกเสียง : биим 0 โหวต
02/09/2012 бие [nog] การออกเสียง : бие 0 โหวต
02/09/2012 берьялгызы [tt] การออกเสียง : берьялгызы 0 โหวต
02/09/2012 берьюлы [tt] การออกเสียง : берьюлы 0 โหวต
02/09/2012 бердәнбер [tt] การออกเสียง : бердәнбер 0 โหวต
02/09/2012 бәһа [tt] การออกเสียง : бәһа 0 โหวต
02/09/2012 бәхәс [tt] การออกเสียง : бәхәс 1 โหวต
02/09/2012 бәрелүе [tt] การออกเสียง : бәрелүе 0 โหวต
02/09/2012 бәрабәр [tt] การออกเสียง : бәрабәр 0 โหวต