ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
04/09/2012 галереясына [tt] การออกเสียง : галереясына 0 โหวต
03/09/2012 лауреаты [tt] การออกเสียง : лауреаты 0 โหวต
03/09/2012 властена [tt] การออกเสียง : властена 0 โหวต
03/09/2012 хакимияткәме [tt] การออกเสียง : хакимияткәме 0 โหวต
03/09/2012 Вәлиев [tt] การออกเสียง : Вәлиев 0 โหวต
03/09/2012 вазгыяте [tt] การออกเสียง : вазгыяте 0 โหวต
03/09/2012 вареньелап [tt] การออกเสียง : вареньелап 0 โหวต
03/09/2012 буявы [tt] การออกเสียง : буявы 0 โหวต
03/09/2012 буяячак [tt] การออกเสียง : буяячак 0 โหวต
03/09/2012 буйыйк [tt] การออกเสียง : буйыйк 0 โหวต
03/09/2012 буйыйм [tt] การออกเสียง : буйыйм 0 โหวต
03/09/2012 буя [tt] การออกเสียง : буя 0 โหวต
02/09/2012 биеячәк [tt] การออกเสียง : биеячәк 0 โหวต
02/09/2012 биик [tt] การออกเสียง : биик 0 โหวต
02/09/2012 биим [tt] การออกเสียง : биим 0 โหวต
02/09/2012 берьялгызы [tt] การออกเสียง : берьялгызы 0 โหวต
02/09/2012 бәрелүе [tt] การออกเสียง : бәрелүе 0 โหวต
02/09/2012 бәлигъ [tt] การออกเสียง : бәлигъ 0 โหวต
02/09/2012 бавы [tt] การออกเสียง : бавы 0 โหวต
02/09/2012 бандероленә [tt] การออกเสียง : бандероленә 0 โหวต
02/09/2012 баеячак [tt] การออกเสียง : баеячак 0 โหวต
02/09/2012 байыйк [tt] การออกเสียง : байыйк 0 โหวต
02/09/2012 байыйм [tt] การออกเสียง : байыйм 0 โหวต
02/09/2012 бае [tt] การออกเสียง : бае 0 โหวต
02/09/2012 апрелендә [tt] การออกเสียง : апрелендә 0 โหวต
02/09/2012 ансамбленә [tt] การออกเสียง : ансамбленә 0 โหวต
02/09/2012 а'выр [tt] การออกเสียง : а'выр 0 โหวต
02/09/2012 автомобиленә [tt] การออกเสียง : автомобиленә 0 โหวต
30/08/2012 әсбабы [tt] การออกเสียง : әсбабы 0 โหวต
30/08/2012 аллеясына [tt] การออกเสียง : аллеясына 0 โหวต