ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/09/2012 Галимә [tt] การออกเสียงคำว่า Галимә คะแนนโหวต 1 คะแนน
04/09/2012 галибанә [tt] การออกเสียงคำว่า галибанә คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/09/2012 галереясына [tt] การออกเสียงคำว่า галереясына คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/09/2012 гаҗәп [tt] การออกเสียงคำว่า гаҗәп คะแนนโหวต 1 คะแนน
03/09/2012 лауреаты [tt] การออกเสียงคำว่า лауреаты คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/09/2012 бишенче [tt] การออกเสียงคำว่า бишенче คะแนนโหวต 1 คะแนน
03/09/2012 властена [tt] การออกเสียงคำว่า властена คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/09/2012 хакимияткәме [tt] การออกเสียงคำว่า хакимияткәме คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/09/2012 Вәлиев [tt] การออกเสียงคำว่า Вәлиев คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/09/2012 вазгыяте [tt] การออกเสียงคำว่า вазгыяте คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/09/2012 вареньелап [tt] การออกเสียงคำว่า вареньелап คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/09/2012 вакыт [tt] การออกเสียงคำว่า вакыт คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/09/2012 быел [tt] การออกเสียงคำว่า быел คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/09/2012 буя [tt] การออกเสียงคำว่า буя คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/09/2012 буйыйм [tt] การออกเสียงคำว่า буйыйм คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/09/2012 буйыйк [tt] การออกเสียงคำว่า буйыйк คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/09/2012 буяячак [tt] การออกเสียงคำว่า буяячак คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/09/2012 буявы [tt] การออกเสียงคำว่า буявы คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/09/2012 бүгенге [tt] การออกเสียงคำว่า бүгенге คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2012 биеячәк [tt] การออกเสียงคำว่า биеячәк คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2012 биик [tt] การออกเสียงคำว่า биик คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2012 биим [tt] การออกเสียงคำว่า биим คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2012 бие [nog] การออกเสียงคำว่า бие คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2012 берьялгызы [tt] การออกเสียงคำว่า берьялгызы คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2012 берьюлы [tt] การออกเสียงคำว่า берьюлы คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2012 бердәнбер [tt] การออกเสียงคำว่า бердәнбер คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2012 бәһа [tt] การออกเสียงคำว่า бәһа คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2012 бәхәс [tt] การออกเสียงคำว่า бәхәс คะแนนโหวต 1 คะแนน
02/09/2012 бәрелүе [tt] การออกเสียงคำว่า бәрелүе คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2012 бәрабәр [tt] การออกเสียงคำว่า бәрабәр คะแนนโหวต 0 คะแนน