ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
27/07/2008 lo rèire-pepin [oc] การออกเสียงคำว่า lo rèire-pepin คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2008 la filha [oc] การออกเสียงคำว่า la filha คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
27/07/2008 lo filh [oc] การออกเสียงคำว่า lo filh คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2008 la tanta [oc] การออกเสียงคำว่า la tanta คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2008 lo fraire [oc] การออกเสียงคำว่า lo fraire คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2008 la neboda [oc] การออกเสียงคำว่า la neboda คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
27/07/2008 la sòrre [oc] การออกเสียงคำว่า la sòrre คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2008 lo paire [oc] การออกเสียงคำว่า lo paire คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
27/07/2008 la menina [oc] การออกเสียงคำว่า la menina คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2008 lo pepin [oc] การออกเสียงคำว่า lo pepin คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2008 l'oncle [oc] การออกเสียงคำว่า l'oncle คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2008 la rèire-menina [oc] การออกเสียงคำว่า la rèire-menina คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2008 la rèire-felenca [oc] การออกเสียงคำว่า la rèire-felenca คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2008 la rèire-filha [oc] การออกเสียงคำว่า la rèire-filha คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2008 lo rèire-filh [oc] การออกเสียงคำว่า lo rèire-filh คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2008 lo nebot [oc] การออกเสียงคำว่า lo nebot คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2008 lo sògre [oc] การออกเสียงคำว่า lo sògre คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2008 la sògra [oc] การออกเสียงคำว่า la sògra คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2008 l'espos [oc] การออกเสียงคำว่า l'espos คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2008 lo conhat [oc] การออกเสียงคำว่า lo conhat คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2008 la conhada [oc] การออกเสียงคำว่า la conhada คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2008 la nòra [oc] การออกเสียงคำว่า la nòra คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2008 lo gendre [oc] การออกเสียงคำว่า lo gendre คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2008 la fraireniá [oc] การออกเสียงคำว่า la fraireniá คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2008 los dròlles [oc] การออกเสียงคำว่า los dròlles คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2008 l'esposa [oc] การออกเสียงคำว่า l'esposa คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2008 los pairents [oc] การออกเสียงคำว่า los pairents คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2008 la maire [oc] การออกเสียงคำว่า la maire คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2008 la familha [oc] การออกเสียงคำว่า la familha คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/07/2008 la printaira [oc] การออกเสียงคำว่า la printaira คะแนนโหวต 0 คะแนน