ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
28/01/2011 lạc đà [vi] การออกเสียง : lạc đà 0 โหวต
28/01/2011 cua [vi] การออกเสียง : cua 0 โหวต
28/01/2011 lính [vi] การออกเสียง : lính 0 โหวต
28/01/2011 vinh dự [vi] การออกเสียง : vinh dự 0 โหวต
21/01/2011 phương [vi] การออกเสียง : phương 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/01/2011 quên [vi] การออกเสียง : quên 0 โหวต
11/01/2011 dưới [vi] การออกเสียง : dưới 0 โหวต
11/01/2011 mầu nâu [vi] การออกเสียง : mầu nâu 0 โหวต
11/01/2011 sau [vi] การออกเสียง : sau 0 โหวต
11/01/2011 bức tường [vi] การออกเสียง : bức tường 0 โหวต
11/01/2011 [vi] การออกเสียง : dù 0 โหวต
11/01/2011 huyềt [vi] การออกเสียง : huyềt 0 โหวต
09/01/2011 nhau [vi] การออกเสียง : nhau 0 โหวต
09/01/2011 chút [vi] การออกเสียง : chút 0 โหวต
09/01/2011 các [vi] การออกเสียง : các 0 โหวต
09/01/2011 sầm uất [vi] การออกเสียง : sầm uất 0 โหวต
09/01/2011 cũng [vi] การออกเสียง : cũng 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/01/2011 [vi] การออกเสียง : tù 0 โหวต
09/01/2011 ướt [vi] การออกเสียง : ướt 0 โหวต
09/01/2011 nghèo [vi] การออกเสียง : nghèo 0 โหวต
09/01/2011 ghế [vi] การออกเสียง : ghế 0 โหวต
09/01/2011 khiêu vũ [vi] การออกเสียง : khiêu vũ 0 โหวต
09/01/2011 quyết dịnh [vi] การออกเสียง : quyết dịnh 0 โหวต
09/01/2011 buồn ngủ [vi] การออกเสียง : buồn ngủ 0 โหวต
09/01/2011 tuy nhiên [vi] การออกเสียง : tuy nhiên 0 โหวต
09/01/2011 cuộc đời [vi] การออกเสียง : cuộc đời 0 โหวต
09/01/2011 đuợc [vi] การออกเสียง : đuợc 0 โหวต
09/01/2011 mậu dịch [vi] การออกเสียง : mậu dịch 0 โหวต
04/01/2011 hoa hồng [vi] การออกเสียง : hoa hồng 0 โหวต
29/12/2010 Cháy! [vi] การออกเสียง : Cháy! 0 โหวต