ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
06/02/2011 luận lý học [vi] การออกเสียง : luận lý học 0 โหวต
06/02/2011 bóng [vi] การออกเสียง : bóng 0 โหวต
06/02/2011 nguyên do [vi] การออกเสียง : nguyên do 0 โหวต
06/02/2011 ảnh [vi] การออกเสียง : ảnh 0 โหวต
06/02/2011 thêm vào [vi] การออกเสียง : thêm vào 0 โหวต
06/02/2011 tuổi [vi] การออกเสียง : tuổi 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/02/2011 đuổi [vi] การออกเสียง : đuổi 0 โหวต
06/02/2011 bẻ [vi] การออกเสียง : bẻ 0 โหวต
06/02/2011 đẻ [vi] การออกเสียง : đẻ 0 โหวต
06/02/2011 phép [vi] การออกเสียง : phép 0 โหวต
28/01/2011 im hơi [vi] การออกเสียง : im hơi 0 โหวต
28/01/2011 ít [vi] การออกเสียง : ít 0 โหวต
28/01/2011 chim sơn ca [vi] การออกเสียง : chim sơn ca 0 โหวต
28/01/2011 con ong [vi] การออกเสียง : con ong 0 โหวต
28/01/2011 chim cú [vi] การออกเสียง : chim cú 0 โหวต
28/01/2011 chim [vi] การออกเสียง : chim 0 โหวต
28/01/2011 con nhện [vi] การออกเสียง : con nhện 0 โหวต
28/01/2011 con sóc [vi] การออกเสียง : con sóc 0 โหวต
28/01/2011 chuột túi [vi] การออกเสียง : chuột túi 0 โหวต
28/01/2011 con cá voi [vi] การออกเสียง : con cá voi 0 โหวต
28/01/2011 con đà điểu [vi] การออกเสียง : con đà điểu 0 โหวต
28/01/2011 bắp chân [vi] การออกเสียง : bắp chân 0 โหวต
28/01/2011 ngây thơ [vi] การออกเสียง : ngây thơ 0 โหวต
28/01/2011 bò [vi] การออกเสียง : bò 0 โหวต
28/01/2011 chó con [vi] การออกเสียง : chó con 0 โหวต
28/01/2011 con lừa [vi] การออกเสียง : con lừa 0 โหวต
28/01/2011 ngựa [vi] การออกเสียง : ngựa 0 โหวต
28/01/2011 con dê [vi] การออกเสียง : con dê 0 โหวต
28/01/2011 tôm [vi] การออกเสียง : tôm 0 โหวต
28/01/2011 cá sấu [vi] การออกเสียง : cá sấu 0 โหวต