ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
06/02/2011 luận lý học [vi] การออกเสียงคำว่า luận lý học คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/02/2011 bóng [vi] การออกเสียงคำว่า bóng คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/02/2011 nguyên do [vi] การออกเสียงคำว่า nguyên do คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/02/2011 ảnh [vi] การออกเสียงคำว่า ảnh คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/02/2011 thêm vào [vi] การออกเสียงคำว่า thêm vào คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/02/2011 tuổi [vi] การออกเสียงคำว่า tuổi คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/02/2011 đuổi [vi] การออกเสียงคำว่า đuổi คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/02/2011 bẻ [vi] การออกเสียงคำว่า bẻ คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/02/2011 đẻ [vi] การออกเสียงคำว่า đẻ คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/02/2011 phép [vi] การออกเสียงคำว่า phép คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/01/2011 im hơi [vi] การออกเสียงคำว่า im hơi คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/01/2011 ít [vi] การออกเสียงคำว่า ít คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/01/2011 chim sơn ca [vi] การออกเสียงคำว่า chim sơn ca คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/01/2011 con ong [vi] การออกเสียงคำว่า con ong คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/01/2011 chim cú [vi] การออกเสียงคำว่า chim cú คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/01/2011 chim [vi] การออกเสียงคำว่า chim คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/01/2011 con nhện [vi] การออกเสียงคำว่า con nhện คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/01/2011 con sóc [vi] การออกเสียงคำว่า con sóc คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/01/2011 chuột túi [vi] การออกเสียงคำว่า chuột túi คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/01/2011 con cá voi [vi] การออกเสียงคำว่า con cá voi คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/01/2011 con đà điểu [vi] การออกเสียงคำว่า con đà điểu คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/01/2011 bắp chân [vi] การออกเสียงคำว่า bắp chân คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/01/2011 ngây thơ [vi] การออกเสียงคำว่า ngây thơ คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/01/2011 bò [vi] การออกเสียงคำว่า bò คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/01/2011 chó con [vi] การออกเสียงคำว่า chó con คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/01/2011 con lừa [vi] การออกเสียงคำว่า con lừa คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/01/2011 ngựa [vi] การออกเสียงคำว่า ngựa คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/01/2011 con dê [vi] การออกเสียงคำว่า con dê คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/01/2011 tôm [vi] การออกเสียงคำว่า tôm คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/01/2011 cá sấu [vi] การออกเสียงคำว่า cá sấu คะแนนโหวต 0 คะแนน