ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
06/02/2011 luận lý học [vi] luận lý học การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/02/2011 bóng [vi] bóng การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/02/2011 nguyên do [vi] nguyên do การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/02/2011 ảnh [vi] ảnh การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/02/2011 thêm vào [vi] thêm vào การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/02/2011 tuổi [vi] tuổi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/02/2011 đuổi [vi] đuổi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/02/2011 bẻ [vi] bẻ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/02/2011 đẻ [vi] đẻ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/02/2011 phép [vi] phép การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/01/2011 im hơi [vi] im hơi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/01/2011 ít [vi] ít การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/01/2011 chim sơn ca [vi] chim sơn ca การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/01/2011 con ong [vi] con ong การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/01/2011 chim cú [vi] chim cú การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/01/2011 chim [vi] chim การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/01/2011 con nhện [vi] con nhện การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/01/2011 con sóc [vi] con sóc การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/01/2011 chuột túi [vi] chuột túi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/01/2011 con cá voi [vi] con cá voi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/01/2011 con đà điểu [vi] con đà điểu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/01/2011 bắp chân [vi] bắp chân การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/01/2011 ngây thơ [vi] ngây thơ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/01/2011 bò [vi] bò การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/01/2011 chó con [vi] chó con การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/01/2011 con lừa [vi] con lừa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/01/2011 ngựa [vi] ngựa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/01/2011 con dê [vi] con dê การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/01/2011 tôm [vi] tôm การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/01/2011 cá sấu [vi] cá sấu การออกเสียง 0คะแนนโหวต