ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/02/2011 vật chất [vi] การออกเสียงคำว่า vật chất 0 โหวต
06/02/2011 công việc [vi] การออกเสียงคำว่า công việc 0 โหวต
06/02/2011 tài xế [vi] การออกเสียงคำว่า tài xế 0 โหวต
06/02/2011 chó [vi] การออกเสียงคำว่า chó 1 โหวต
06/02/2011 con mèo [vi] การออกเสียงคำว่า con mèo 0 โหวต
06/02/2011 âm thanh [vi] การออกเสียงคำว่า âm thanh 0 โหวต
06/02/2011 nông phu [vi] การออกเสียงคำว่า nông phu 0 โหวต
06/02/2011 ngôi [vi] การออกเสียงคำว่า ngôi 0 โหวต
06/02/2011 hôm nay [vi] การออกเสียงคำว่า hôm nay 0 โหวต
06/02/2011 cớ [vi] การออกเสียงคำว่า cớ 0 โหวต
06/02/2011 chồng [vi] การออกเสียงคำว่า chồng 0 โหวต
06/02/2011 đàn ông [vi] การออกเสียงคำว่า đàn ông 0 โหวต
06/02/2011 cốc [vi] การออกเสียงคำว่า cốc 0 โหวต
06/02/2011 đàn bà [vi] การออกเสียงคำว่า đàn bà 0 โหวต
06/02/2011 con gái [vi] การออกเสียงคำว่า con gái 0 โหวต
06/02/2011 đứa bé [vi] การออกเสียงคำว่า đứa bé 0 โหวต
06/02/2011 gương [vi] การออกเสียงคำว่า gương 0 โหวต
06/02/2011 cái gối [vi] การออกเสียงคำว่า cái gối 0 โหวต
06/02/2011 cửa sổ [vi] การออกเสียงคำว่า cửa sổ 0 โหวต
06/02/2011 câu hỏi [vi] การออกเสียงคำว่า câu hỏi 0 โหวต
06/02/2011 bản đồ [vi] การออกเสียงคำว่า bản đồ 0 โหวต
06/02/2011 hình ảnh [vi] การออกเสียงคำว่า hình ảnh 0 โหวต
06/02/2011 hành khách [vi] การออกเสียงคำว่า hành khách 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/02/2011 phi công [vi] การออกเสียงคำว่า phi công 0 โหวต
06/02/2011 phi cơ [vi] การออกเสียงคำว่า phi cơ 0 โหวต
06/02/2011 tiền [vi] การออกเสียงคำว่า tiền 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/02/2011 câu văn [vi] การออกเสียงคำว่า câu văn 0 โหวต
06/02/2011 khám [vi] การออกเสียงคำว่า khám 0 โหวต
06/02/2011 khóa [vi] การออกเสียงคำว่า khóa 0 โหวต
06/02/2011 chìa khóa [vi] การออกเสียงคำว่า chìa khóa 0 โหวต