ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/02/2011 vật chất [vi] การออกเสียง : vật chất 0 โหวต
06/02/2011 công việc [vi] การออกเสียง : công việc 0 โหวต
06/02/2011 tài xế [vi] การออกเสียง : tài xế 0 โหวต
06/02/2011 chó [vi] การออกเสียง : chó 2 โหวต
06/02/2011 con mèo [vi] การออกเสียง : con mèo 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/02/2011 âm thanh [vi] การออกเสียง : âm thanh 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/02/2011 nông phu [vi] การออกเสียง : nông phu 0 โหวต
06/02/2011 ngôi [vi] การออกเสียง : ngôi 0 โหวต
06/02/2011 hôm nay [vi] การออกเสียง : hôm nay 0 โหวต
06/02/2011 cớ [vi] การออกเสียง : cớ 0 โหวต
06/02/2011 chồng [vi] การออกเสียง : chồng 0 โหวต
06/02/2011 đàn ông [vi] การออกเสียง : đàn ông 0 โหวต
06/02/2011 cốc [vi] การออกเสียง : cốc 0 โหวต
06/02/2011 đàn bà [vi] การออกเสียง : đàn bà 0 โหวต
06/02/2011 con gái [vi] การออกเสียง : con gái 0 โหวต
06/02/2011 đứa bé [vi] การออกเสียง : đứa bé 0 โหวต
06/02/2011 gương [vi] การออกเสียง : gương 0 โหวต
06/02/2011 cái gối [vi] การออกเสียง : cái gối 0 โหวต
06/02/2011 cửa sổ [vi] การออกเสียง : cửa sổ 0 โหวต
06/02/2011 câu hỏi [vi] การออกเสียง : câu hỏi 0 โหวต
06/02/2011 bản đồ [vi] การออกเสียง : bản đồ 0 โหวต
06/02/2011 hình ảnh [vi] การออกเสียง : hình ảnh 0 โหวต
06/02/2011 hành khách [vi] การออกเสียง : hành khách 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/02/2011 phi công [vi] การออกเสียง : phi công 0 โหวต
06/02/2011 phi cơ [vi] การออกเสียง : phi cơ 0 โหวต
06/02/2011 tiền [vi] การออกเสียง : tiền 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/02/2011 câu văn [vi] การออกเสียง : câu văn 0 โหวต
06/02/2011 khám [vi] การออกเสียง : khám 0 โหวต
06/02/2011 khóa [vi] การออกเสียง : khóa 0 โหวต
06/02/2011 chìa khóa [vi] การออกเสียง : chìa khóa 0 โหวต