ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
19/02/2011 quan trọng [vi] การออกเสียง : quan trọng -1 โหวต
19/02/2011 đấy [vi] การออกเสียง : đấy 0 โหวต
19/02/2011 mọi nơi [vi] การออกเสียง : mọi nơi 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/02/2011 tại sao [vi] การออกเสียง : tại sao 0 โหวต
19/02/2011 đất sét [vi] การออกเสียง : đất sét 0 โหวต
19/02/2011 bề ngoài [vi] การออกเสียง : bề ngoài 0 โหวต
19/02/2011 hiện giờ [vi] การออกเสียง : hiện giờ 0 โหวต
19/02/2011 đọc [vi] การออกเสียง : đọc 0 โหวต
19/02/2011 học tập [vi] การออกเสียง : học tập 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/02/2011 học hỏi [vi] การออกเสียง : học hỏi 0 โหวต
19/02/2011 khoảng cách [vi] การออกเสียง : khoảng cách 0 โหวต
19/02/2011 [vi] การออกเสียง : cá 0 โหวต
19/02/2011 phương hướng [vi] การออกเสียง : phương hướng 0 โหวต
18/02/2011 trưa [vi] การออกเสียง : trưa 0 โหวต
18/02/2011 trắng [vi] การออกเสียง : trắng 0 โหวต
18/02/2011 không bao giờ [vi] การออกเสียง : không bao giờ 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/02/2011 ở ngoài [vi] การออกเสียง : ở ngoài 0 โหวต
18/02/2011 chị [vi] การออกเสียง : chị 0 โหวต
18/02/2011 ốc [vi] การออกเสียง : ốc 0 โหวต
18/02/2011 dịch hạch [vi] การออกเสียง : dịch hạch 0 โหวต
18/02/2011 thích [vi] การออกเสียง : thích 0 โหวต
18/02/2011 giữa [vi] การออกเสียง : giữa 0 โหวต
18/02/2011 chuông [vi] การออกเสียง : chuông 0 โหวต
18/02/2011 cuối [vi] การออกเสียง : cuối 0 โหวต
18/02/2011 luôn [vi] การออกเสียง : luôn 0 โหวต
18/02/2011 muốn [vi] การออกเสียง : muốn 0 โหวต
18/02/2011 buớc [vi] การออกเสียง : buớc 0 โหวต
18/02/2011 vừa [vi] การออกเสียง : vừa 0 โหวต
18/02/2011 mướn [vi] การออกเสียง : mướn 0 โหวต
18/02/2011 con ngựa [vi] การออกเสียง : con ngựa 0 โหวต