ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
08/07/2010 Thi [vi] การออกเสียง : Thi 0 โหวต
08/07/2010 Hình [vi] การออกเสียง : Hình 0 โหวต
08/07/2010 Hàn [vi] การออกเสียง : Hàn 0 โหวต
08/07/2010 Hạ [vi] การออกเสียง : Hạ 0 โหวต
08/07/2010 [vi] การออกเสียง : Hà 0 โหวต
08/07/2010 Khâu [vi] การออกเสียง : Khâu 0 โหวต
08/07/2010 Khưu [vi] การออกเสียง : Khưu 0 โหวต
08/07/2010 Thập [vi] การออกเสียง : Thập 0 โหวต
08/07/2010 Thái [vi] การออกเสียง : Thái 0 โหวต
08/07/2010 Hoa [vi] การออกเสียง : Hoa 0 โหวต
08/07/2010 Khu [vi] การออกเสียง : Khu 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/07/2010 [vi] การออกเสียง : Lô 0 โหวต
08/07/2010 Tạ [vi] การออกเสียง : Tạ 0 โหวต
08/07/2010 [vi] การออกเสียง : lã 0 โหวต
08/07/2010 Lạc [vi] การออกเสียง : Lạc 0 โหวต
08/07/2010 Lâm [vi] การออกเสียง : Lâm 0 โหวต
08/07/2010 Tăng [vi] การออกเสียง : Tăng 0 โหวต
08/07/2010 Lại [vi] การออกเสียง : Lại 0 โหวต
08/07/2010 vai [vi] การออกเสียง : vai 0 โหวต
08/07/2010 Tào [vi] การออกเสียง : Tào 0 โหวต
08/07/2010 [vi] การออกเสียง : Lư 0 โหวต
08/07/2010 Hỏa Tinh [vi] การออกเสียง : Hỏa Tinh 0 โหวต
08/07/2010 Kim Tinh [vi] การออกเสียง : Kim Tinh 0 โหวต
08/07/2010 Thạch [vi] การออกเสียง : Thạch 0 โหวต
08/07/2010 hắc [vi] การออกเสียง : hắc 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/07/2010 thoại [vi] การออกเสียง : thoại 0 โหวต
08/07/2010 muối [vi] การออกเสียง : muối 0 โหวต