ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
03/12/2010 nếu [vi] การออกเสียง : nếu 0 โหวต
03/12/2010 phễu [vi] การออกเสียง : phễu 0 โหวต
03/12/2010 xui [vi] การออกเสียง : xui 0 โหวต
03/12/2010 vịt [vi] การออกเสียง : vịt 0 โหวต
03/12/2010 vui [vi] การออกเสียง : vui 0 โหวต
20/11/2010 suối [vi] การออกเสียง : suối 0 โหวต
20/11/2010 từ điển [vi] การออกเสียง : từ điển 0 โหวต
20/11/2010 mưa [vi] การออกเสียง : mưa 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/11/2010 cuốn [vi] การออกเสียง : cuốn 0 โหวต
20/11/2010 phương Đông [vi] การออกเสียง : phương Đông 0 โหวต
20/11/2010 luôn luôn [vi] การออกเสียง : luôn luôn 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/11/2010 theo đuổi [vi] การออกเสียง : theo đuổi 0 โหวต
14/11/2010 xe buýt [vi] การออกเสียง : xe buýt 0 โหวต
14/11/2010 sưởi [vi] การออกเสียง : sưởi 0 โหวต
14/11/2010 soạn [vi] การออกเสียง : soạn 0 โหวต
14/11/2010 luận [vi] การออกเสียง : luận 0 โหวต
14/11/2010 khuya [vi] การออกเสียง : khuya 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/11/2010 ngoại ngữ [vi] การออกเสียง : ngoại ngữ 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/11/2010 hát [vi] การออกเสียง : hát 0 โหวต
10/11/2010 sự hiểu biết [vi] การออกเสียง : sự hiểu biết 0 โหวต
10/11/2010 ngủ [vi] การออกเสียง : ngủ 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/11/2010 Việt [vi] การออกเสียง : Việt 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/11/2010 nói chuyện [vi] การออกเสียง : nói chuyện 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/11/2010 xây dựng [vi] การออกเสียง : xây dựng 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/11/2010 nhà thờ [vi] การออกเสียง : nhà thờ 0 โหวต
10/11/2010 chợ [vi] การออกเสียง : chợ 0 โหวต
10/11/2010 xe đạp [vi] การออกเสียง : xe đạp 0 โหวต
08/11/2010 Cô giáo [vi] การออกเสียง : Cô giáo 0 โหวต
08/11/2010 Thiếu [vi] การออกเสียง : Thiếu 0 โหวต
08/11/2010 duc [vi] การออกเสียง : duc 0 โหวต