ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
28/12/2010 hiếm [vi] การออกเสียง : hiếm 0 โหวต
28/12/2010 cửa sông [vi] การออกเสียง : cửa sông 0 โหวต
28/12/2010 tiếng Anh [vi] การออกเสียง : tiếng Anh 0 โหวต
28/12/2010 tiếng Đức [vi] การออกเสียง : tiếng Đức 0 โหวต
28/12/2010 tiếng Nga [vi] การออกเสียง : tiếng Nga 0 โหวต
15/12/2010 ngò [vi] การออกเสียง : ngò 0 โหวต
15/12/2010 biết [vi] การออกเสียง : biết 0 โหวต
15/12/2010 kiến [vi] การออกเสียง : kiến 0 โหวต
15/12/2010 núi [vi] การออกเสียง : núi 0 โหวต
15/12/2010 túi [vi] การออกเสียง : túi 0 โหวต
15/12/2010 lụa [vi] การออกเสียง : lụa 0 โหวต
15/12/2010 phụ nữ [vi] การออกเสียง : phụ nữ 0 โหวต
09/12/2010 giúp [vi] การออกเสียง : giúp 0 โหวต
09/12/2010 xỉu [vi] การออกเสียง : xỉu 0 โหวต
09/12/2010 khoảng [vi] การออกเสียง : khoảng 0 โหวต
08/12/2010 châu Úc [vi] การออกเสียง : châu Úc 0 โหวต
08/12/2010 ghê [vi] การออกเสียง : ghê 0 โหวต
08/12/2010 thoải mái [vi] การออกเสียง : thoải mái 0 โหวต
08/12/2010 năm ngoái [vi] การออกเสียง : năm ngoái 0 โหวต
08/12/2010 loại [vi] การออกเสียง : loại 0 โหวต
08/12/2010 ngoại kiều [vi] การออกเสียง : ngoại kiều 0 โหวต
03/12/2010 dịch bài này [vi] การออกเสียง : dịch bài này 0 โหวต
03/12/2010 chủ yếu [vi] การออกเสียง : chủ yếu 0 โหวต
03/12/2010 nhìn [vi] การออกเสียง : nhìn 0 โหวต
03/12/2010 hộp [vi] การออกเสียง : hộp 0 โหวต
03/12/2010 thuốc [vi] การออกเสียง : thuốc 0 โหวต
03/12/2010 lều [vi] การออกเสียง : lều 0 โหวต
03/12/2010 lời [vi] การออกเสียง : lời 0 โหวต
03/12/2010 dịu [vi] การออกเสียง : dịu 0 โหวต
03/12/2010 tủ [vi] การออกเสียง : tủ 0 โหวต