ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/04/2011 [vi] การออกเสียง : mù 0 โหวต
04/04/2011 của [vi] การออกเสียง : của 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2011 uốn [vi] การออกเสียง : uốn 0 โหวต
04/04/2011 phim [vi] การออกเสียง : phim 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2011 Sao [vi] การออกเสียง : Sao 1 โหวต
04/04/2011 tre [vi] การออกเสียง : tre 0 โหวต
04/04/2011 giờ [vi] การออกเสียง : giờ 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2011 xem [vi] การออกเสียง : xem 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2011 cửa [vi] การออกเสียง : cửa 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2011 đèn [vi] การออกเสียง : đèn 0 โหวต
04/04/2011 nhẹ [vi] การออกเสียง : nhẹ 0 โหวต
04/04/2011 trường [vi] การออกเสียง : trường 0 โหวต
04/04/2011 lửa [vi] การออกเสียง : lửa 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2011 không khí [vi] การออกเสียง : không khí 0 โหวต
04/04/2011 nhỏ [vi] การออกเสียง : nhỏ 0 โหวต
04/04/2011 lớn [vi] การออกเสียง : lớn 0 โหวต
04/04/2011 đâu [vi] การออกเสียง : đâu 0 โหวต
04/04/2011 trong [vi] การออกเสียง : trong 0 โหวต
04/04/2011 nơi [vi] การออกเสียง : nơi 0 โหวต
04/04/2011 học [vi] การออกเสียง : học 0 โหวต
04/04/2011 tại [vi] การออกเสียง : tại 0 โหวต
04/04/2011 vào [vi] การออกเสียง : vào 0 โหวต
04/04/2011 nhân [vi] การออกเสียง : nhân 0 โหวต
04/04/2011 phía ngoài [vi] การออกเสียง : phía ngoài -1 โหวต
04/04/2011 bên ngoài [vi] การออกเสียง : bên ngoài 0 โหวต
04/04/2011 cây [vi] การออกเสียง : cây 0 โหวต
04/04/2011 đó [vi] การออกเสียง : đó 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2011 thân thể [vi] การออกเสียง : thân thể 0 โหวต
04/04/2011 thân cây [vi] การออกเสียง : thân cây 0 โหวต
04/04/2011 đi qua [vi] การออกเสียง : đi qua 0 โหวต