ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
18/02/2011 Rue d'Assas [fr] การออกเสียง : Rue d'Assas โดย Pat91
18/02/2011 Rue Xavier Privas [fr] การออกเสียง : Rue Xavier Privas โดย Pat91
18/02/2011 Place Chassaigne Goyon [fr] การออกเสียง : Place Chassaigne Goyon โดย spl0uf
18/02/2011 Rue de Maubeuge [fr] การออกเสียง : Rue de Maubeuge โดย spl0uf
18/02/2011 Place Madeleine Braun [fr] การออกเสียง : Place Madeleine Braun โดย spl0uf
18/02/2011 Square des Jehan Rictus [fr] การออกเสียง : Square des Jehan Rictus โดย marcdar
18/02/2011 Rue de Steinkerque [fr] การออกเสียง : Rue de Steinkerque โดย spl0uf
18/02/2011 Rue de l'Abbé Bergey [fr] การออกเสียง : Rue de l'Abbé Bergey โดย spl0uf
18/02/2011 Saint Gaudens [fr] การออกเสียง : Saint Gaudens โดย spl0uf
18/02/2011 Rue Guadet [fr] การออกเสียง : Rue Guadet โดย MadMorwen
17/02/2011 Place Edmond Detaille [fr] การออกเสียง : Place Edmond Detaille โดย spl0uf
17/02/2011 Guillouard [fr] การออกเสียง : Guillouard โดย spl0uf
17/02/2011 Rue de Geôle [fr] การออกเสียง : Rue de Geôle โดย spl0uf
17/02/2011 Place Pey Berland [fr] การออกเสียง : Place Pey Berland โดย spl0uf
17/02/2011 Rue des Faures [fr] การออกเสียง : Rue des Faures โดย spl0uf
17/02/2011 Place Meynard [fr] การออกเสียง : Place Meynard โดย spl0uf
16/02/2011 Piazza Plebiscito [it] การออกเสียง : Piazza Plebiscito โดย pillola
16/02/2011 Boulevard Malesherbes [fr] การออกเสียง : Boulevard Malesherbes โดย spl0uf
16/02/2011 Avenue du Maréchal Gallieni [fr] การออกเสียง : Avenue du Maréchal Gallieni โดย spl0uf
16/02/2011 Rue du Docteur Finlay [fr] การออกเสียง : Rue du Docteur Finlay โดย spl0uf
15/02/2011 Hôtel de Sens [fr] การออกเสียง : Hôtel de Sens โดย spl0uf
14/02/2011 Avenue de Suffren [fr] การออกเสียง : Avenue de Suffren โดย jsvidal
14/02/2011 Place de Fontenoy [fr] การออกเสียง : Place de Fontenoy โดย spl0uf
14/02/2011 Avenue de Lowendal [fr] การออกเสียง : Avenue de Lowendal โดย spl0uf
14/02/2011 Avenue Duquesne [fr] การออกเสียง : Avenue Duquesne โดย spl0uf
14/02/2011 Rue Barbet de Jouy [fr] การออกเสียง : Rue Barbet de Jouy โดย spl0uf
14/02/2011 Jardin du Ranelagh [fr] การออกเสียง : Jardin du Ranelagh โดย spl0uf
14/02/2011 Rue Louis Boilly [fr] การออกเสียง : Rue Louis Boilly โดย spl0uf
14/02/2011 Rue de La Reynie [fr] การออกเสียง : Rue de La Reynie โดย spl0uf
12/02/2011 Place Louis Guillouard [fr] การออกเสียง : Place Louis Guillouard โดย garel