ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
09/01/2012 Bibury [en] การออกเสียง : Bibury โดย Stormerne
26/08/2011 Alviso [en] การออกเสียง : Alviso โดย gorska
22/03/2011 Place Richard de Coudenhove-Kalergi [fr] การออกเสียง : Place Richard de Coudenhove-Kalergi โดย MadMorwen
16/03/2011 Rue Desbassayns de Richemont [fr] การออกเสียง : Rue Desbassayns de Richemont โดย spl0uf
13/03/2011 Rue Thiers [fr] การออกเสียง : Rue Thiers โดย spl0uf
13/03/2011 Rue du Parisis [fr] การออกเสียง : Rue du Parisis โดย Roger_XY
13/03/2011 Chemin des Clos [fr] การออกเสียง : Chemin des Clos โดย spl0uf
13/03/2011 Rue Degly Maillot [fr] การออกเสียง : Rue Degly Maillot โดย spl0uf
13/03/2011 Mareil sur Mauldre [fr] การออกเสียง : Mareil sur Mauldre โดย MadMorwen
06/03/2011 Avenue de Tubingen [fr] การออกเสียง : Avenue de Tubingen โดย MadMorwen
06/03/2011 Mount Tamalpais [en] การออกเสียง : Mount Tamalpais โดย ahelfant
28/02/2011 Via di Sant'Eustachio [it] การออกเสียง : Via di Sant'Eustachio โดย MarkLolly
27/02/2011 Rue Louis Vanraet [fr] การออกเสียง : Rue Louis Vanraet โดย MadMorwen
27/02/2011 Frelinghien [fr] การออกเสียง : Frelinghien โดย didiousse
26/02/2011 Rue Gomboust [fr] การออกเสียง : Rue Gomboust โดย somejeff
26/02/2011 Rue Saint Roch [fr] การออกเสียง : Rue Saint Roch โดย MadMorwen
24/02/2011 Rue Greneta [fr] การออกเสียง : Rue Greneta โดย MadMorwen
24/02/2011 Quai Nicolas Crauser [fr] การออกเสียง : Quai Nicolas Crauser โดย spl0uf
24/02/2011 Rue Tran [fr] การออกเสียง : Rue Tran โดย spl0uf
24/02/2011 Rue Castetnau [fr] การออกเสียง : Rue Castetnau โดย spl0uf
23/02/2011 Boulevard Benjamin Milhaud [fr] การออกเสียง : Boulevard Benjamin Milhaud โดย spl0uf
23/02/2011 Rue Delpech [fr] การออกเสียง : Rue Delpech โดย aken
23/02/2011 Passage Bruyas [fr] การออกเสียง : Passage Bruyas โดย spl0uf
23/02/2011 Rue de Thèbes [fr] การออกเสียง : Rue de Thèbes โดย spl0uf
23/02/2011 Boulevard Sarrail [fr] การออกเสียง : Boulevard Sarrail โดย spl0uf
22/02/2011 Via Argiro [it] การออกเสียง : Via Argiro โดย pillola
22/02/2011 Rue de Pfastatt [fr] การออกเสียง : Rue de Pfastatt โดย spl0uf
20/02/2011 Boulevard Charles Nédélec [fr] การออกเสียง : Boulevard Charles Nédélec โดย spl0uf
19/02/2011 Avenue Rapp [fr] การออกเสียง : Avenue Rapp โดย spl0uf
18/02/2011 Rue de Fleurus [fr] การออกเสียง : Rue de Fleurus โดย marcdar