ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
04/04/2011 [vi] mù การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2011 của [vi] của การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/04/2011 uốn [vi] uốn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2011 phim [vi] phim การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/04/2011 Sao [vi] Sao การออกเสียง 1คะแนนโหวต
04/04/2011 tre [vi] tre การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2011 giờ [vi] giờ การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/04/2011 xem [vi] xem การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/04/2011 cửa [vi] cửa การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/04/2011 đèn [vi] đèn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2011 nhẹ [vi] nhẹ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2011 trường [vi] trường การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2011 lửa [vi] lửa การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/04/2011 không khí [vi] không khí การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2011 nhỏ [vi] nhỏ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2011 lớn [vi] lớn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2011 đâu [vi] đâu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2011 trong [vi] trong การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2011 nơi [vi] nơi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2011 học [vi] học การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2011 tại [vi] tại การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2011 vào [vi] vào การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2011 nhân [vi] nhân การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2011 phía ngoài [vi] phía ngoài การออกเสียง -1คะแนนโหวต
04/04/2011 bên ngoài [vi] bên ngoài การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2011 cây [vi] cây การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2011 đó [vi] đó การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/04/2011 thân thể [vi] thân thể การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2011 thân cây [vi] thân cây การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2011 đi qua [vi] đi qua การออกเสียง 0คะแนนโหวต