ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/04/2011 [vi] การออกเสียงคำว่า mù คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/04/2011 của [vi] การออกเสียงคำว่า của คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2011 uốn [vi] การออกเสียงคำว่า uốn คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/04/2011 phim [vi] การออกเสียงคำว่า phim คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2011 Sao [vi] การออกเสียงคำว่า Sao คะแนนโหวต 1 คะแนน
04/04/2011 tre [vi] การออกเสียงคำว่า tre คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/04/2011 giờ [vi] การออกเสียงคำว่า giờ คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2011 xem [vi] การออกเสียงคำว่า xem คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2011 cửa [vi] การออกเสียงคำว่า cửa คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2011 đèn [vi] การออกเสียงคำว่า đèn คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/04/2011 nhẹ [vi] การออกเสียงคำว่า nhẹ คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/04/2011 trường [vi] การออกเสียงคำว่า trường คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/04/2011 lửa [vi] การออกเสียงคำว่า lửa คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2011 không khí [vi] การออกเสียงคำว่า không khí คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/04/2011 nhỏ [vi] การออกเสียงคำว่า nhỏ คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/04/2011 lớn [vi] การออกเสียงคำว่า lớn คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/04/2011 đâu [vi] การออกเสียงคำว่า đâu คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/04/2011 trong [vi] การออกเสียงคำว่า trong คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/04/2011 nơi [vi] การออกเสียงคำว่า nơi คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/04/2011 học [vi] การออกเสียงคำว่า học คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/04/2011 tại [vi] การออกเสียงคำว่า tại คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/04/2011 vào [vi] การออกเสียงคำว่า vào คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/04/2011 nhân [vi] การออกเสียงคำว่า nhân คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/04/2011 phía ngoài [vi] การออกเสียงคำว่า phía ngoài คะแนนโหวต -1 คะแนน
04/04/2011 bên ngoài [vi] การออกเสียงคำว่า bên ngoài คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/04/2011 cây [vi] การออกเสียงคำว่า cây คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/04/2011 đó [vi] การออกเสียงคำว่า đó คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2011 thân thể [vi] การออกเสียงคำว่า thân thể คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/04/2011 thân cây [vi] การออกเสียงคำว่า thân cây คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/04/2011 đi qua [vi] การออกเสียงคำว่า đi qua คะแนนโหวต 0 คะแนน