ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
30/12/2013 revidering [sv] การออกเสียง : revidering 0 โหวต
30/12/2013 interaktivitet [sv] การออกเสียง : interaktivitet 0 โหวต
30/12/2013 bokstaveringsalfabet [sv] การออกเสียง : bokstaveringsalfabet 0 โหวต
30/12/2013 mansnamn [sv] การออกเสียง : mansnamn 0 โหวต
30/12/2013 kvinnonamn [sv] การออกเสียง : kvinnonamn 0 โหวต
30/12/2013 vanligast [sv] การออกเสียง : vanligast 0 โหวต
30/12/2013 Caesar [sv] การออกเสียง : Caesar 0 โหวต
30/12/2013 Qvintus [sv] การออกเสียง : Qvintus 0 โหวต
30/12/2013 Xerxes [sv] การออกเสียง : Xerxes 0 โหวต
30/12/2013 Zäta [sv] การออกเสียง : Zäta 0 โหวต
30/12/2013 metodologi [sv] การออกเสียง : metodologi 0 โหวต
30/12/2013 igenkännbara [sv] การออกเสียง : igenkännbara 0 โหวต
30/12/2013 ljudförhållanden [sv] การออกเสียง : ljudförhållanden 0 โหวต
30/12/2013 traditionen [sv] การออกเสียง : traditionen 0 โหวต
30/12/2013 hörbarheten [sv] การออกเสียง : hörbarheten 0 โหวต
30/12/2013 tvåstaviga [sv] การออกเสียง : tvåstaviga 0 โหวต
30/12/2013 stavelsen [sv] การออกเสียง : stavelsen 0 โหวต
30/12/2013 bokstaven [sv] การออกเสียง : bokstaven 0 โหวต
30/12/2013 Representationerna [sv] การออกเสียง : Representationerna 0 โหวต
30/12/2013 SCB [sv] การออกเสียง : SCB 0 โหวต
30/12/2013 räknats [sv] การออกเสียง : räknats 0 โหวต
30/12/2013 förväxlas [sv] การออกเสียง : förväxlas 0 โหวต
30/12/2013 tvåstavigt [sv] การออกเสียง : tvåstavigt 0 โหวต
30/12/2013 mansnamnen [sv] การออกเสียง : mansnamnen 0 โหวต
30/12/2013 Qvinna [sv] การออกเสียง : Qvinna 0 โหวต
30/12/2013 kvinnonamnen [sv] การออกเสียง : kvinnonamnen 0 โหวต
30/12/2013 höginkomsttagare [sv] การออกเสียง : höginkomsttagare 0 โหวต
30/12/2013 konsumtionen [sv] การออกเสียง : konsumtionen 0 โหวต
30/12/2013 bergsklyfta [sv] การออกเสียง : bergsklyfta 1 โหวต
30/12/2013 afokala [sv] การออกเสียง : afokala 0 โหวต