ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
31/12/2013 behandlingsinriktning [sv] การออกเสียง : behandlingsinriktning 0 โหวต
30/12/2013 positiv [sv] การออกเสียง : positiv 0 โหวต
30/12/2013 lyxvaror [sv] การออกเสียง : lyxvaror 0 โหวต
30/12/2013 våldtäkten [sv] การออกเสียง : våldtäkten 0 โหวต
30/12/2013 förspråklig [sv] การออกเสียง : förspråklig 0 โหวต
30/12/2013 våldtog [sv] การออกเสียง : våldtog 0 โหวต
30/12/2013 honorna [sv] การออกเสียง : honorna 0 โหวต
30/12/2013 betäckas [sv] การออกเสียง : betäckas 0 โหวต
30/12/2013 våldtas [sv] การออกเสียง : våldtas 0 โหวต
30/12/2013 homo­sexualitet [sv] การออกเสียง : homo­sexualitet 0 โหวต
30/12/2013 våldtagit [sv] การออกเสียง : våldtagit 0 โหวต
30/12/2013 årtusenden [sv] การออกเสียง : årtusenden 0 โหวต
30/12/2013 våldtäktsmän [sv] การออกเสียง : våldtäktsmän 0 โหวต
30/12/2013 fångvaktare [sv] การออกเสียง : fångvaktare 0 โหวต
30/12/2013 humant [sv] การออกเสียง : humant 0 โหวต
30/12/2013 våldtagits [sv] การออกเสียง : våldtagits 0 โหวต
30/12/2013 penetrerar [sv] การออกเสียง : penetrerar 0 โหวต
30/12/2013 döttrarna [sv] การออกเสียง : döttrarna 0 โหวต
30/12/2013 våldta [sv] การออกเสียง : våldta 1 โหวต
30/12/2013 Inspirationen [sv] การออกเสียง : Inspirationen 0 โหวต
30/12/2013 Jahves [sv] การออกเสียง : Jahves 0 โหวต
30/12/2013 våldföra [sv] การออกเสียง : våldföra 0 โหวต
30/12/2013 Partnern [sv] การออกเสียง : Partnern 0 โหวต
30/12/2013 Filosofiska [sv] การออกเสียง : Filosofiska 0 โหวต
30/12/2013 gästerna [sv] การออกเสียง : gästerna 0 โหวต
30/12/2013 trossatser [sv] การออกเสียง : trossatser 0 โหวต
30/12/2013 tillfredsställda [sv] การออกเสียง : tillfredsställda 0 โหวต
30/12/2013 utilitarist [sv] การออกเสียง : utilitarist 0 โหวต
30/12/2013 förnuftiga [sv] การออกเสียง : förnuftiga 0 โหวต
30/12/2013 organiserat [sv] การออกเสียง : organiserat 0 โหวต