ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
01/01/2014 barnadödlighet [sv] การออกเสียง : barnadödlighet 0 โหวต
01/01/2014 millenniemål [sv] การออกเสียง : millenniemål 0 โหวต
01/01/2014 fiskekvot [sv] การออกเสียง : fiskekvot 0 โหวต
01/01/2014 återhämta [sv] การออกเสียง : återhämta 1 โหวต
01/01/2014 övergödning [sv] การออกเสียง : övergödning 0 โหวต
01/01/2014 Barents hav [sv] การออกเสียง : Barents hav 0 โหวต
01/01/2014 Irländska sjön [sv] การออกเสียง : Irländska sjön 0 โหวต
01/01/2014 Stockholms skärgård [sv] การออกเสียง : Stockholms skärgård 0 โหวต
01/01/2014 OECD-rapport [sv] การออกเสียง : OECD-rapport 0 โหวต
01/01/2014 naturresurs [sv] การออกเสียง : naturresurs 1 โหวต
01/01/2014 Internationella valutafonden IMF [sv] การออกเสียง : Internationella valutafonden IMF 0 โหวต
01/01/2014 halvårsskifte [sv] การออกเสียง : halvårsskifte 0 โหวต
01/01/2014 förvarna [sv] การออกเสียง : förvarna 0 โหวต
01/01/2014 respektlös [sv] การออกเสียง : respektlös 0 โหวต
01/01/2014 oacceptabel [sv] การออกเสียง : oacceptabel 0 โหวต
01/01/2014 eftergivet [sv] การออกเสียง : eftergivet 0 โหวต
01/01/2014 bättring [sv] การออกเสียง : bättring 0 โหวต
01/01/2014 måttet är rågat [sv] การออกเสียง : måttet är rågat 0 โหวต
01/01/2014 envishet [sv] การออกเสียง : envishet 1 โหวต
01/01/2014 sorglös [sv] การออกเสียง : sorglös 0 โหวต
01/01/2014 trim [sv] การออกเสียง : trim 0 โหวต
01/01/2014 arbetarfamilj [sv] การออกเสียง : arbetarfamilj 0 โหวต
01/01/2014 karriärval [sv] การออกเสียง : karriärval 0 โหวต
01/01/2014 normaltillstånd [sv] การออกเสียง : normaltillstånd 0 โหวต
01/01/2014 oinfriad [sv] การออกเสียง : oinfriad 0 โหวต
01/01/2014 påtalad [sv] การออกเสียง : påtalad 0 โหวต
01/01/2014 opåtalad [sv] การออกเสียง : opåtalad 0 โหวต
01/01/2014 sedvanligt [sv] การออกเสียง : sedvanligt 0 โหวต
01/01/2014 osedvanlig [sv] การออกเสียง : osedvanlig 0 โหวต
01/01/2014 krisdrabbad [sv] การออกเสียง : krisdrabbad 0 โหวต