ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
06/08/2011 manjericao [pt] การออกเสียง : manjericao 0 โหวต
05/08/2011 cinealgia [pt] การออกเสียง : cinealgia 0 โหวต
05/08/2011 garantidos [pt] การออกเสียง : garantidos 0 โหวต
05/08/2011 hipalgia [pt] การออกเสียง : hipalgia 0 โหวต
05/08/2011 acupressura [pt] การออกเสียง : acupressura 0 โหวต
05/08/2011 Danny [pt] การออกเสียง : Danny 0 โหวต
05/08/2011 canções [pt] การออกเสียง : canções 0 โหวต
05/08/2011 patrocinou [pt] การออกเสียง : patrocinou 0 โหวต
05/08/2011 aguarrás [pt] การออกเสียง : aguarrás 0 โหวต
05/08/2011 louraça [pt] การออกเสียง : louraça 0 โหวต
05/08/2011 aqualouco [pt] การออกเสียง : aqualouco 0 โหวต
05/08/2011 exator [pt] การออกเสียง : exator 0 โหวต
05/08/2011 trâmites [pt] การออกเสียง : trâmites 0 โหวต
05/08/2011 alfabetologia [pt] การออกเสียง : alfabetologia 0 โหวต
05/08/2011 esternalgia [pt] การออกเสียง : esternalgia 0 โหวต
05/08/2011 isquialgia [pt] การออกเสียง : isquialgia 0 โหวต
05/08/2011 Roberto Burle Marx [pt] การออกเสียง : Roberto Burle Marx 0 โหวต
05/08/2011 ripa na chulipa [pt] การออกเสียง : ripa na chulipa 0 โหวต
05/08/2011 pimba na gorduchinha [pt] การออกเสียง : pimba na gorduchinha 0 โหวต