ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
20/11/2020 Asinus Buridani inter duo prata [la] การออกเสียง : Asinus Buridani inter duo prata 0 โหวต
20/11/2020 solo soletto [it] การออกเสียง : solo soletto 0 โหวต
20/11/2020 il Sessantotto [it] การออกเสียง : il Sessantotto 0 โหวต
20/11/2020 Lo pianifico. [it] การออกเสียง : Lo pianifico. 0 โหวต
20/11/2020 Ne ho capito solo una parte. [it] การออกเสียง : Ne ho capito solo una parte. 0 โหวต
20/11/2020 Andronaco [it] การออกเสียง : Andronaco 0 โหวต
20/11/2020 Baschieri & Pellagri [it] การออกเสียง : Baschieri & Pellagri 0 โหวต
20/11/2020 Mi serve altro tempo per riflettere. [it] การออกเสียง : Mi serve altro tempo per riflettere. 0 โหวต
19/11/2020 sax [it] การออกเสียง : sax 0 โหวต
19/11/2020 avulsi [it] การออกเสียง : avulsi 0 โหวต
19/11/2020 badano [it] การออกเสียง : badano 0 โหวต
19/11/2020 trascendentalismo [it] การออกเสียง : trascendentalismo 0 โหวต
19/11/2020 intellettualistica [it] การออกเสียง : intellettualistica 0 โหวต
19/11/2020 inaridissero [it] การออกเสียง : inaridissero 0 โหวต
19/11/2020 traboccava [it] การออกเสียง : traboccava 0 โหวต
19/11/2020 esantemico [it] การออกเสียง : esantemico 0 โหวต
19/11/2020 sbloccassero [it] การออกเสียง : sbloccassero 0 โหวต
19/11/2020 inappagata [it] การออกเสียง : inappagata 0 โหวต
19/11/2020 annuii [it] การออกเสียง : annuii 0 โหวต
19/11/2020 humanus [la] การออกเสียง : humanus 0 โหวต
19/11/2020 Quartus [la] การออกเสียง : Quartus 0 โหวต
19/11/2020 [la] การออกเสียง : eī 0 โหวต
19/11/2020 Physarum polycephalum [la] การออกเสียง : Physarum polycephalum 0 โหวต
19/11/2020 Ego te absolvo a peccatis tuis in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. [la] การออกเสียง : Ego te absolvo a peccatis tuis in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. 0 โหวต
19/11/2020 esophagus [la] การออกเสียง : esophagus 0 โหวต
19/11/2020 Rabdologiæ [la] การออกเสียง : Rabdologiæ 0 โหวต
19/11/2020 Bacillus clausii [la] การออกเสียง : Bacillus clausii 0 โหวต
19/11/2020 Felis nigripes [la] การออกเสียง : Felis nigripes 0 โหวต
19/11/2020 Miles Gloriosus [la] การออกเสียง : Miles Gloriosus 0 โหวต
18/11/2020 connotai [it] การออกเสียง : connotai 0 โหวต