ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
29/11/2019 attexo [la] การออกเสียง : attexo 0 โหวต
29/11/2019 comprobo [la] การออกเสียง : comprobo 0 โหวต
29/11/2019 tirannica [it] การออกเสียง : tirannica 0 โหวต
29/11/2019 incarnati [la] การออกเสียง : incarnati 0 โหวต
29/11/2019 perspectans [la] การออกเสียง : perspectans 0 โหวต
29/11/2019 perspectare [la] การออกเสียง : perspectare 0 โหวต
29/11/2019 perspectatum [la] การออกเสียง : perspectatum 0 โหวต
29/11/2019 perspectavi [la] การออกเสียง : perspectavi 0 โหวต
29/11/2019 perspecto [la] การออกเสียง : perspecto 0 โหวต
29/11/2019 dormisco [la] การออกเสียง : dormisco 0 โหวต
29/11/2019 risissent [la] การออกเสียง : risissent 0 โหวต
29/11/2019 ingorgassero [it] การออกเสียง : ingorgassero 0 โหวต
29/11/2019 falcione [it] การออกเสียง : falcione 0 โหวต
29/11/2019 cinofila [it] การออกเสียง : cinofila 0 โหวต
29/11/2019 faciloni [it] การออกเสียง : faciloni 0 โหวต
29/11/2019 freniger [la] การออกเสียง : freniger 0 โหวต
29/11/2019 acquiescentemente [it] การออกเสียง : acquiescentemente 0 โหวต
29/11/2019 ricollegare [it] การออกเสียง : ricollegare 0 โหวต
28/11/2019 eccessivo [it] การออกเสียง : eccessivo 0 โหวต
28/11/2019 insoddisfatto [it] การออกเสียง : insoddisfatto 0 โหวต
28/11/2019 crema da sole [it] การออกเสียง : crema da sole 0 โหวต
28/11/2019 ridean [it] การออกเสียง : ridean 0 โหวต
28/11/2019 idas [la] การออกเสียง : idas 1 โหวต
28/11/2019 Graviscae [la] การออกเสียง : Graviscae 1 โหวต
28/11/2019 Capricornus [la] การออกเสียง : Capricornus 0 โหวต
28/11/2019 immergens [la] การออกเสียง : immergens 1 โหวต
28/11/2019 immergere [la] การออกเสียง : immergere 1 โหวต
28/11/2019 immersus [la] การออกเสียง : immersus 1 โหวต
28/11/2019 immersi [la] การออกเสียง : immersi 1 โหวต
28/11/2019 immergo [la] การออกเสียง : immergo 1 โหวต