ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
08/01/2015 pedagogies [en] การออกเสียง : pedagogies 0 โหวต
08/01/2015 crinkle [en] การออกเสียง : crinkle 0 โหวต
08/01/2015 prisencolinensinainciusol [en] การออกเสียง : prisencolinensinainciusol 0 โหวต
08/01/2015 rubber band [en] การออกเสียง : rubber band 1 โหวต