ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/09/2012 Kempiniukas [lt] การออกเสียงคำว่า Kempiniukas คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/09/2012 balamūtas(-) [lt] การออกเสียงคำว่า balamūtas(-) คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/09/2012 ačiū, gerai [lt] การออกเสียงคำว่า ačiū, gerai คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/09/2012 krokodilas [lt.] [lt] การออกเสียงคำว่า krokodilas [lt.] คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/09/2012 kalakutas [lt.] [lt] การออกเสียงคำว่า kalakutas [lt.] คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/09/2012 aš tuoj vemsiu [lt] การออกเสียงคำว่า aš tuoj vemsiu คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/09/2012 kur yra tualetas? [lt] การออกเสียงคำว่า kur yra tualetas? คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/09/2012 ar tekėsi už manęs? [lt] การออกเสียงคำว่า ar tekėsi už manęs? คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/09/2012 mulkis [lt.] [lt] การออกเสียงคำว่า mulkis [lt.] คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/09/2012 gaidys [lt.] [lt] การออกเสียงคำว่า gaidys [lt.] คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/09/2012 negerai [lt.] [lt] การออกเสียงคำว่า negerai [lt.] คะแนนโหวต 0 คะแนน